afryki południowej republika co to jest
Definicja Republika Południowej Afryki: Afryki leżące na jej pd. krańcu ogłoszone niepodległym w.

Czy przydatne?

Definicja Republika Południowej Afryki

Co znaczy REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI: najbogatsze kraj Afryki leżące na jej pd. krańcu ogłoszone niepodległym w 1961, a powstałe z utworzonego w 1910 dominium bryt., Unii Pd. Afryki. W polityce wewn. biała mniejszość prowadziła w nim od 1948 politykę ścisłej segregacji rasowej zwanej apartheidem zwalczaną poprzez ludność murzyńską zorganizowaną w partii Afrykański Kongres Nar. Polityka ta, która spowodowała międzynar. sankcje wobec RPA, z inicjatywy prez. de Klerka została ostatecznie zarzucona w 1991, kiedy to w konsekwencji demokr. wyborów władzę etapowo objęła czarna przewarzająca część
Słownik Rewolucja Agrarna:
Co znaczy nazywa się przemiany w rolnictwie euro. zaczęte na Zachodzie (zwł. w Anglii i Holandii) na przełomie XVII i XVIII w. opierające na przejściu z trójpolówki do płodozmianu, częstszym stosowaniu nawozów republika południowej afryki.
Słownik Rada Europejska:
Co znaczy mocy aktu prawnego, lecz opierając się na praktyki spotkań na szczycie szefów krajów i rządów UE od 1961. Zakres jej kompetencji nadal nie jest prawnie uregulowany. W praktyce zajmuje się wszystkimi republika południowej afryki.
Słownik Rowecki Stefan, Pseud. Grot:
Co znaczy dow. brygady w IX 1939, 1940-43 komendant Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej, aresztowany poprzez Niemców 30 VI 1943, wywieziony do obozu w Sachsenhausen, zamordowany w VIII 1944 republika południowej afryki.

Czym jest Republika Południowej Afryki znaczenie w Postać biografia R .

  • Dodano:
  • Autor: