amerykańska rewolucja co to jest
Definicja rewolucja amerykańska: protekcjonistyczną politykę Anglii wobec 13 kolonii amer., która.

Czy przydatne?

Definicja Rewolucja Amerykańska

Co znaczy REWOLUCJA AMERYKAŃSKA: spowodowana poprzez protekcjonistyczną politykę Anglii wobec 13 kolonii amer., która godziła w fundamentalne interesy gospodarki kolonii. Koloniści mający doświadczenia w walce z Francuzami, mobilizowani poprzez publicystykę amer. przedstawicieli oświecenia, po "bostońskim piciu herbaty" ( S. Adams) zaczęli w 1775 gromadzić broń. Próba jej zagarnięcia doprowadziła w 1775 do wybuchu walk. Decydujące znaczenie dla rewolucji miało ogłoszenie 4 VII 1776 w Filadelfii poprzez Kongres Kontynentalny Deklaracji niepodległości. Kongres powołał do życia zawodową Armię Kontynentalną pod dow. J. Waszyngtona. Na lądzie dominowała lepiej wyszkolona armia z angielskiego:, aczkolwiek Waszyngton odniósł sporo sukcesów. Przełomem w wojnie stało się pobicie i kapitulacja (17 X 1777) pod Saratogą, gdzie pozycje wojsk amer. zostały ufortyfikowane poprzez T. Kościuszkę, armii z angielskiego: maszerującej z Kanady na Nowy Jork. Na wieść o tym zwycięstwie w II 1778 do wojny po stronie rebeliantów przystąpiła Francja, a w 1779 Hiszpania. Do Ameryki przybyła franc. flota i regularna armia. 19 X 1781 połowa armii z angielskiego: skapitulowała pod Yorktown. Skończyło to czynne działania wojenne w Ameryce. 3 IX 1783 Anglia zawarła pokój z koloniami, uznając ich niezależność. W armii amer. walczyli ochotnicy z wielu państw Europy (Polski, Francji, Prus)
Słownik Remilitaryzacja:
Co znaczy ponowne uzbrojenie się państwa przejściowo pozbawionego sił zbrojnych, na przykład remilitaryzacja Niemiec w latach 1934-38. W latach zimnej wojny przeprowadzono r. zarówno w RFN, jak i w NRD rewolucja amerykańska.
Słownik Rewolucja Światowa:
Co znaczy poprzez bolszewików po przewrocie bolszewickim w Rosji zakładająca, Iż w kolejnym etapie komunizm musi zwyciężyć na całym świecie. Idea ta legła u podstaw przewrotów komunist. podejmowanych w wielu rewolucja amerykańska.
Słownik Reichstag:
Co znaczy w cesarstwie rzym. narodu niem. przedstawicielstwo stanów do 1806, po zjednoczeniu Niemiec (1871) parlament wybierany w wyborach powszechnych rewolucja amerykańska.

Czym jest rewolucja amerykańska znaczenie w Postać biografia R .

  • Dodano:
  • Autor: