młodoturecka rewolucja co to jest
Definicja rewolucja młodoturecka: wojsk. zorganizowany poprzez wojskowych 3 VII 1908 w myśl, Iż.

Czy przydatne?

Definicja Rewolucja Młodoturecka

Co znaczy REWOLUCJA MŁODOTURECKA: właśc. przewrót wojsk. zorganizowany poprzez wojskowych 3 VII 1908 w myśl, Iż przed interwencją mocarstw i rozbiorem może uratować zacofany i przeżarty korupcją państwo jedynie jego modernizacja; 24 VII sułtan Abdulhamid II został zmuszony do przywrócenia liberalnej konstytucji z 1876; później etapowo pozbawiano go realnej władzy; planowano wprowadzenie równości wobec prawa z wyjątkiem religii. W IV 1909 zdetronizowano Abdulhamida II; władzę przejął Komitet "Jedność i Rozwój". Młodoturkom brakowało jednak dalszego programu reform. Islam jako spoiwo imperium próbowali zastąpić nacjonalizmem tur., co wywołało bunty w nietureckich częściach państwa; w 1913 zaczęła się dyktatura młodotureckiego triumwiratu (Enwer Pasza, Tallat Pasza, Dżemal Pasza)
Słownik Rewanżyzm:
Co znaczy ideologia odwetu lansowana w kraju pokonanym wobec krajów zwycięskich, na przykład silna we Francji po klęsce 1870, kiedy to domagano się odebrania Niemcom Alzacji i Lotaryngii rewolucja młodoturecka.
Słownik Ruch Odbudowy Polski:
Co znaczy ugrupowanie polit. powstałe po wyborach prezydenckich w 1995 w oparciu o komitety wyborcze J. Olszewskiego, stawiające sobie za cel przejęcie władzy z rąk SLD. Znane z ostrej antykomunist. retoryki rewolucja młodoturecka.
Słownik Renesans Karoliński:
Co znaczy ustalenie okresu rozkwitu kultury i oświaty w kraju Karola Wielkiego rewolucja młodoturecka.

Czym jest rewolucja młodoturecka znaczenie w Postać biografia R .

  • Dodano:
  • Autor: