młodoturecka rewolucja co to jest
Definicja rewolucja młodoturecka: wojsk. zorganizowany poprzez wojskowych 3 VII 1908 w myśl, Iż.

Czy przydatne?

Definicja REWOLUCJA MŁODOTURECKA

Co znaczy REWOLUCJA MŁODOTURECKA: właśc. przewrót wojsk. zorganizowany poprzez wojskowych 3 VII 1908 w myśl, Iż przed interwencją mocarstw i rozbiorem może uratować zacofany i przeżarty korupcją państwo jedynie jego modernizacja; 24 VII sułtan Abdulhamid II został zmuszony do przywrócenia liberalnej konstytucji z 1876; później etapowo pozbawiano go realnej władzy; planowano wprowadzenie równości wobec prawa z wyjątkiem religii. W IV 1909 zdetronizowano Abdulhamida II; władzę przejął Komitet "Jedność i Rozwój". Młodoturkom brakowało jednak dalszego programu reform. Islam jako spoiwo imperium próbowali zastąpić nacjonalizmem tur., co wywołało bunty w nietureckich częściach państwa; w 1913 zaczęła się dyktatura młodotureckiego triumwiratu (Enwer Pasza, Tallat Pasza, Dżemal Pasza)
Słownik Rewolucja Niderlandzka:
Co znaczy upowszechniona poprzez historiografię marksistowską na stworzenie w Niderlandach. W tradycji niderl. ustalana jest mianem 80-letniej wojny o niepodległość (1568-1648) przeciw panowaniu hiszp rewolucja młodoturecka co to jest.
Słownik Rybiński Maciej:
Co znaczy nacz. stworzenia listopadowego; oficer armii Księstwa Warsz.; odbył kampanię 1809, 1812 (odznaczony Legią Honorową) i 1813; 3 XII 1830 poparł stworzenie listopadowe; dowodził dywizją; 10 IX obrany rewolucja młodoturecka definicja.
Słownik Rada Narodowa Lwowska:
Co znaczy organ pol. ludności Galicji w momencie Wiosny Ludów; utworzony 14 IV 1848 w miejsce Komitetu Nar.; w jej skład wchodzili przedstawiciele ziemiaństwa, mieszczaństwa i inteligencji; reprezentowała obóz rewolucja młodoturecka co znaczy.

Czym jest rewolucja młodoturecka znaczenie w Postać biografia R .

  • Dodano:
  • Autor: