rycerstwo co to jest
Definicja rycerstwo: warstwa społeczeństwa trudniąca się służbą wojsk.; wyodrębniła się w VIII w. w.

Czy przydatne?

Definicja Rycerstwo

Co znaczy RYCERSTWO: w średniow. Europie warstwa społeczeństwa trudniąca się służbą wojsk.; wyodrębniła się w VIII w. w kraju Franków z ciężkozbrojnej jazdy opartej na relacjach senior - wasal. Wasalem był rycerz, który w zamian za służbę otrzymywał od władcy opiekę, a również nadanie ziemskie lenno. W XI w. ukształtowała się kultura rycerska (rozrost do XIII w. ): metody walki, etyka - tak zwany kodeks honorowy, obyczaje i obrzędowość dworska i związana z nimi poezja (tak zwany epos rycerski). Dworski styl życia cechowało zamiłowanie do rozrywki - turnieje i polowania, kult kobiety - damy dworu, którego specjalnym przejawem była miłość dworna nie związana z małżeństwem (rycerz wybierał sobie damę serca, której dochowywał wierności i przez najróżniejsze próby starał się pozyskać jej względy, sławiąc jej zalety wszędzie, gdzie przebywał). Ideały rycerskie to wierność seniorowi, walka w obronie wiary, sprawiedliwości, wdów i sierot, wspaniałomyślność i tak dalej W XIII w. ukształtował się stan rycerski mający swoje prawa: zobowiązanie do konnej służby wojskowej, zwolnienie z innych obciążeń na rzecz pana feudalnego ( immunitet), wysokie kary za zabicie albo zranienie rycerza (główszczyzna, nawiązka); w XIII i XIV w. r. przekształciło się w szlachtę
Słownik Rokosz:
Co znaczy z węg., związek stanów powołany w celu wywarcia wpływu na politykę władcy w Polsce (XVI-XVIII w.); kolokwialnie wyłącznie związek szlachty o charakterze antykrólewskim rycerstwo.
Słownik Ruch Młodej Polski:
Co znaczy organizacja młodej antykomunist. inteligencji założona w 1979 w Gdańsku, wydająca poza cenzurą pismo Bratniak ; po VIII 1980 wsparła NSZZ Solidarność rycerstwo.
Słownik Reguła Zakonna:
Co znaczy w Kościele zespół norm ustalających warunki życia zakonników dany poprzez założyciela i zatwierdzony poprzez biskupa albo papieża rycerstwo.

Czym jest rycerstwo znaczenie w Postać biografia R .

  • Dodano:
  • Autor: