rycerstwo co to jest
Definicja rycerstwo: warstwa społeczeństwa trudniąca się służbą wojsk.; wyodrębniła się w VIII w. w.

Czy przydatne?

Definicja RYCERSTWO

Co znaczy RYCERSTWO: w średniow. Europie warstwa społeczeństwa trudniąca się służbą wojsk.; wyodrębniła się w VIII w. w kraju Franków z ciężkozbrojnej jazdy opartej na relacjach senior - wasal. Wasalem był rycerz, który w zamian za służbę otrzymywał od władcy opiekę, a również nadanie ziemskie lenno. W XI w. ukształtowała się kultura rycerska (rozrost do XIII w. ): metody walki, etyka - tak zwany kodeks honorowy, obyczaje i obrzędowość dworska i związana z nimi poezja (tak zwany epos rycerski). Dworski styl życia cechowało zamiłowanie do rozrywki - turnieje i polowania, kult kobiety - damy dworu, którego specjalnym przejawem była miłość dworna nie związana z małżeństwem (rycerz wybierał sobie damę serca, której dochowywał wierności i przez najróżniejsze próby starał się pozyskać jej względy, sławiąc jej zalety wszędzie, gdzie przebywał). Ideały rycerskie to wierność seniorowi, walka w obronie wiary, sprawiedliwości, wdów i sierot, wspaniałomyślność i tak dalej W XIII w. ukształtował się stan rycerski mający swoje prawa: zobowiązanie do konnej służby wojskowej, zwolnienie z innych obciążeń na rzecz pana feudalnego ( immunitet), wysokie kary za zabicie albo zranienie rycerza (główszczyzna, nawiązka); w XIII i XIV w. r. przekształciło się w szlachtę
Słownik Republika Lombardzka:
Co znaczy poprzez Napoleona Bonaparte, obejmowała okręg Mediolanu; w 1797 połączona z Republiką Cispadańską, wskutek czego powstała Republika Cisalpińska; w 1802-05 weszła w skład Republiki Włoskiej rycerstwo co to jest.
Słownik Rycheza:
Co znaczy Polski, żona Mieszka II od 1013, matka Kazimierza I Odnowiciela. Wypędzona wspólnie z synem w 1034 z Polski po Zgonu męża. R. przypisuje się wywiezienie do Niemiec insygniów koronacyjnych królów pol rycerstwo definicja.
Słownik Rewolta Październikowa:
Co znaczy Moskwie pomiędzy prezydentem Rosji B. Jelcynem, zwolennikiem reform rynkowych i otwarcia Rosji na świat, a zdominowanym poprzez komunistów i nacjonalistów parlamentem. Decydujące okazało się poparcie rycerstwo co znaczy.

Czym jest rycerstwo znaczenie w Postać biografia R .

  • Dodano:
  • Autor: