narodów samostanowienie co to jest
Definicja samostanowienie narodów: fundamentalnych zasad prawa międzynar. uznająca prawo narodów do.

Czy przydatne?

Definicja Samostanowienie Narodów

Co znaczy SAMOSTANOWIENIE NARODÓW: jedna z fundamentalnych zasad prawa międzynar. uznająca prawo narodów do decydowania o swoim losie, statusie i ustroju. Wywodziła się z proklamacji rewolucji franc. 1790, powtórzona poprzez rewolucję ros. 1917 i Czternaście punktów T. W. Wilsona 1918. Oficjalnie uznana w Karcie ONZ w 1945
Słownik Siedem Sztuk Wyzwolonych:
Co znaczy na zdolności, które powinien posiadać człowiek wolny w przeciwieństwie od niewolnika; u progu średniow. ustalono ich liczbę na siedem i podzielono na dwa poziomy: trivium (gramatyka, retoryka i samostanowienie narodów.
Słownik Socjalizm:
Co znaczy powstała w XIX w. dążąca do zastąpienia gospodarki kapitalistycznej takim systemem społ.-polit., gdzie właścicielem większości środków produkcji będzie kraj, i do społeczeństwa bezklasowego samostanowienie narodów.
Słownik Sierakowski Zygmunt:
Co znaczy Czerwonych; oficer ros.; 1857-59 studiował w Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu, organizator antycarskiej konspiracji w wojsku ros.; w 1863 wystąpił z wojska ros. i stanął na czele stworzenia samostanowienie narodów.

Czym jest samostanowienie narodów znaczenie w Postać biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: