paweł sapieha co to jest
Definicja Sapieha Paweł Jan: Jana, wojewoda witebski, hetman w. litew. (od 1656), w 1655 przeciwnik.

Czy przydatne?

Definicja Sapieha Paweł Jan

Co znaczy SAPIEHA PAWEŁ JAN: tata Kazimierza Jana, wojewoda witebski, hetman w. litew. (od 1656), w 1655 przeciwnik Radziwiłłów i Karola X Gustawa opowiedział się za Janem Kazimierzem. Brał udział w działaniach wojennych przeciw wojskom szwedz. W 1660 dowodził częścią sił litew. w wojnie z Moskwą. Wyróżnił się w bitwie nad Połonką (1660) i nad rz. Basią (1660). Przeciwnik dworu, w kolejnych latach naprawdę nie dowodził armią litew
Słownik Symonia:
Co znaczy zwł. w średniow. proceder obejmowania stanowisk (albo nabywania przywilejów) kościelnych, w zamian za wniesienie koszty, zwalczany poprzez ruchy reformatorskie; nazwa nawiązuje do bohatera Dziejów sapieha paweł jan.
Słownik Stolzman Karol:
Co znaczy służył w armii Księstwa Warsz. i Królestwa Pol.; uczestnik stworzenia listopadowego, czł. Towarzystwa Patriotycznego (2); na emigracji związany z J. Lelewelem; 1834 współzałożyciel Młodej Polski; od sapieha paweł jan.
Słownik Sierpień 1980:
Co znaczy strajki i zaburzenia społ. spowodowane głębokim kryzysem gosp., a zwł. podwyżką od 1 VII cen żywności. Od poł. VII zaczęły się strajki na początku w Lublinie, później w Gdańsku, na całym Wybrzeżu sapieha paweł jan.

Czym jest Sapieha Paweł Jan znaczenie w Postać biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: