karol scheibler co to jest
Definicja Scheibler Karol: łódzki pochodzący z niemieckiego Nadrenii; 1848 przybył do Polski.

Czy przydatne?

Definicja Scheibler Karol

Co znaczy SCHEIBLER KAROL: przemysłowiec łódzki pochodzący z niemieckiego Nadrenii; 1848 przybył do Polski, został dyr. przędzalni Schloesserów w Ozorkowie; 1854 zał. w Łodzi nowoczesną fabrykę wyrobów bawełnianych, która stała się największym przedsiębiorstwem włókienniczym w Królestwie Pol
Słownik Strateg:
Co znaczy nacz. dowódca wojska (armii albo floty); w Atenach od reform Klejstenesa powoływano kolegium 10 strategów; 2. w cesarstwie bizant. dowódca okręgu wojsk.; 3. aktualnie znawca sposobów prowadzenia scheibler karol.
Słownik Swift Jonathan:
Co znaczy Kościoła anglikańskiego opowiadający się za równouprawnieniem Irlandczyków, czynny w prasie z angielskiego: Najsłynniejsze dzieło Podróże Guliwera w różne państwa dalekie (1726) to szydercza satyra scheibler karol.
Słownik Siarczyński Franciszek:
Co znaczy bibliotekarz, ksiądz; wykładowca w Collegium Nobilium; 1801 czł. Warsz. Tow. Przyjaciół Nauk; IX 1827 pierwszy dyr. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, przyczynił się do rozwoju tej scheibler karol.

Czym jest Scheibler Karol znaczenie w Postać biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: