zachodnia schizma co to jest
Definicja schizma zachodnia: wcześniejszymi wyborami antypapieży (XI-XII w. ) największy rozłam w.

Czy przydatne?

Definicja Schizma Zachodnia

Co znaczy SCHIZMA ZACHODNIA: poprzedzany wcześniejszymi wyborami antypapieży (XI-XII w. ) największy rozłam w średniow. Kościele rzymskokatol. Zapoczątkowany po niewoli awiniońskiej papieży, polegał na jednoczesnym wyborze dwóch, a po soborze w Pizie (1409) trzech papieży. Rozwiązanie problemu podjął sobór w Konstancji (1414-18) w oparciu o idee koncyliaryzmu, lecz wybrany na nim Marcin V nadal miał rezydującego w Awinionie konkurenta. Ostatecznie w 1449 ostatni antypapież zrezygnował z tronu po zakończeniu soboru w Bazylei
Słownik Sejm Niemy:
Co znaczy 1 II 1717 potwierdzający punkty traktatu warsz. zawartego między Augustem II a opozycjonistami z konfederacji tarnogrodzkiej (zawiązanej 26 XI 1715), występującymi przeciwko gwałtom wojsk saskich w schizma zachodnia.
Słownik Saudowie:
Co znaczy niepodzielnie w Arabii Saudyjskiej od 1932. Założycielem jej był Ibn Saud, władca Hedżasu. Saudowie sprawują opiekę nad świętymi miejscami muzułmanów: Mekką i Medyną, będąc równocześnie największymi schizma zachodnia.
Słownik Smith Adam:
Co znaczy ekonomista, artysta klasycznej ekonomii. Zwolennik liberalizmu w gospodarce, pozostawał pod wpływem franc. encyklopedystów i fizjokratów, stworzył jednak nową jakość w teorii ekon. podnosząc wartość schizma zachodnia.

Czym jest schizma zachodnia znaczenie w Postać biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: