senior co to jest
Definicja senior: feudał obejmujący na mocy umowy ( komendacja) zwierzchność nad składającym mu.

Czy przydatne?

Definicja Senior

Co znaczy SENIOR: 1. w średniow. feudał obejmujący na mocy umowy ( komendacja) zwierzchność nad składającym mu hołd wasalem nadając mu lenno albo beneficjum; najwyższym seniorem w kraju był władca ( suzeren); 2. w Polsce w dobie rozdrobnienia feudalnego najstarszy z Piastów, mający władzę zwierzchnią nad pozostałymi książętami dzielnicowymi; 3. ogólnie: najstarszy z rodu
Słownik Stowarzyszenie "Pax":
Co znaczy skupiająca grupę inteligencji katol. uważającej za niezbędną współpracę z władzami PRL; powstała w 1945 wokół tygodnika Dziś i Jutro . Zarejestrowana jako stowarzyszenie w 1952; ściśle współpracując senior.
Słownik Szejk:
Co znaczy w państwach arab. pierwotnie tytuł naczelnika rodu albo całego plemienia, a w dalszym ciągu zwierzchnika jednostki adm., niekiedy ustala się tak także uczonych islamskich senior.
Słownik Sowchoz:
Co znaczy ros. nazwa państwowych gospodarstw rolnych tworzonych od lat 30. XX w. w ZSRR senior.

Czym jest senior znaczenie w Postać biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: