serwituty co to jest
Definicja serwituty: do korzystania z dworskich lasów łąk i pastwisk; w trakcie uwłaszczenia były.

Czy przydatne?

Definicja SERWITUTY

Co znaczy SERWITUTY: uprawnienia chłopów do korzystania z dworskich lasów łąk i pastwisk; w trakcie uwłaszczenia były obiektem licznych zatargów pomiędzy wsią a dworem; w zaborze prus. zniesione równocześnie z uwłaszczeniem; w Galicji patent cesarski z 1853 regulował znoszenie s., mechanizm ten trwał do końca XIX w.; w Królestwie Pol. w dobrach rządowych s. zniesiono w latach 20. XIX w. w czasie oczynszowania (chłopi musieli płacić za korzystanie z lasów i pastwisk); przewarzająca część s. przymusowo zlikwidowano w okresie uwłaszczenia (1864); potem ich likwidacja następowała drogą dobrowolnych umów (skończyły się ostatecznie w momencie międzywojennym)
Słownik Sobór Watykański I:
Co znaczy papieża Piusa IX, a odbywający się od 8 XII 1869 do 9 X 1870; miał ustosunkować się do wyzwań stawianych Kościołowi katol. w XIX w. Gł. jego uchwałą było przyjęcie dogmatu o nieomylności papieża w serwituty co to jest.
Słownik Sucharski Henryk:
Co znaczy 1914 w pol. ruchu niepodl., później oficer austr. Od 1918 w wojsku pol. na różnych stanowiskach. W stopniu majora dowodził 1-7 IX 1939 obroną pol. składnicy na Westerplatte. Później w niewoli niem serwituty definicja.
Słownik Sukarno Achmed:
Co znaczy w latach 1945-67; jeden z najpopularniejszych liderów Trzeciego Świata; w 1955 gospodarz konferencji w Bandungu. Prowadząc polity- kę prokomunist., utracił poparcie armii indonezyjskiej, która serwituty co znaczy.

Czym jest serwituty znaczenie w Postać biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: