serwituty co to jest
Definicja serwituty: do korzystania z dworskich lasów łąk i pastwisk; w trakcie uwłaszczenia były.

Czy przydatne?

Definicja Serwituty

Co znaczy SERWITUTY: uprawnienia chłopów do korzystania z dworskich lasów łąk i pastwisk; w trakcie uwłaszczenia były obiektem licznych zatargów pomiędzy wsią a dworem; w zaborze prus. zniesione równocześnie z uwłaszczeniem; w Galicji patent cesarski z 1853 regulował znoszenie s., mechanizm ten trwał do końca XIX w.; w Królestwie Pol. w dobrach rządowych s. zniesiono w latach 20. XIX w. w czasie oczynszowania (chłopi musieli płacić za korzystanie z lasów i pastwisk); przewarzająca część s. przymusowo zlikwidowano w okresie uwłaszczenia (1864); potem ich likwidacja następowała drogą dobrowolnych umów (skończyły się ostatecznie w momencie międzywojennym)
Słownik Sarkofag:
Co znaczy grobowiec w kształcie trumny, zazwyczaj zdobiony serwituty.
Słownik Siarczyński Franciszek:
Co znaczy bibliotekarz, ksiądz; wykładowca w Collegium Nobilium; 1801 czł. Warsz. Tow. Przyjaciół Nauk; IX 1827 pierwszy dyr. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, przyczynił się do rozwoju tej serwituty.
Słownik Suweren:
Co znaczy król nie podlegający niczyjej zwierzchności serwituty.

Czym jest serwituty znaczenie w Postać biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: