franczek smolka co to jest
Definicja Smolka Franciszek: liberalny, prawnik.; w latach 30. XIX w. czł. Stowarzyszenia Ludu.

Czy przydatne?

Definicja Smolka Franciszek

Co znaczy SMOLKA FRANCISZEK: galic. polityk liberalny, prawnik.; w latach 30. XIX w. czł. Stowarzyszenia Ludu Polskiego (jeden z czł. Zboru Głównego), 1841 aresztowany, w 1845 skazany na Zgon, w dalszym ciągu ułaskawiony; w 1848 współautor adresu lwowskiego (18/19 III) do cesarza; 1848-49 wiceprezydent i prezydent parlamentu austr. w Wiedniu i Kromieryżu; 1861 poseł na Sejm Krajowy i do wiedeńskiej Porady Państwa; zwolennik przekształcenia Austrii w federację 5 państw. W latach 1881-93 prezydent Izby Deputowanych Porady Państwa
Słownik Świerczewski Karol:
Co znaczy komunist. Od 1918 w Armii Czerwonej; uczestnik wojny domowej w Hiszpanii w latach 1936-38 jako generał Walter; później znów w Armii Czerwonej. Od 1943 zast. dow. I Korpusu Pol. Sił Zbrojnych w ZSRR smolka franciszek.
Słownik Średniowiecze:
Co znaczy poprzez bibliotekarza papieskiego Giovanniego de Bussis w 1469 jako ustalenie epoki uznanej za przejściową pomiędzy staroż. a jej odrodzeniem (stąd wieki średnie ). Proponowane granice okresu (na smolka franciszek.
Słownik Strajk:
Co znaczy pracy poprzez pracowników najemnych podejmowane dla obrony swych interesów ekon. albo polit. W ostatnich dwu wiekach wypracowano różne formy strajków: s. włoski - znaczy zwolnienie tempa pracy bez smolka franciszek.

Czym jest Smolka Franciszek znaczenie w Postać biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: