socjaldemokracja królestwa co to jest
Definicja Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy: o charakterze marksistowskim utworzona w.

Czy przydatne?

Definicja SOCJALDEMOKRACJA KRÓLESTWA POLSKIEGO I LITWY

Co znaczy SOCJALDEMOKRACJA KRÓLESTWA POLSKIEGO I LITWY: partia socjaldemokr. o charakterze marksistowskim utworzona w VIII 1893 jako Socjaldemokracja Królestwa Pol. poprzez połączenie Związku Robotników Pol. i II Proletariatu. Rozbita aresztowaniami, została odbudowana w 1900 w połączeniu z socjaldemokracją litew. jako SDKPiL. Głosiła hasła rewolucji proletariackiej i współpracy z rewolucjonistami rosyjskimi, nie licząc niemal zupełnie zagadnienie nar. i problem chłopski; aktywnie działała w rewolucji 1905, od 1906 weszła w skład Socjaldemokratycznej Partii Robotn. Rosji; w I wojnie świat. zajęła stanowisko antywojenne. Jej członkowie wzięli udział w przewrocie październikowym po stronie bolszewików. W XII 1918 połączyła się z PPS-Lewicą, tworząc Komunist. Partię Robotn. Polski (potem znana jako Komunistyczna Partia Polski). Do najgłośniejszych przywódców SDKPiL należeli: R. Luksemburg, J. Marchlewski, A. Warski, F. Dzierżyński. Wydawała pismo "Czerwony Sztandar"
Słownik Stolnik:
Co znaczy w średniow. Polsce urzędnik trzymający pieczę nad stołem monarchy; od XIV w. tytuł honorowy socjaldemokracja królestwa polskiego i litwy co to jest.
Słownik Salomon:
Co znaczy około 970 przed naszą erą, syn Dawida, jego rządy to czas rozkwitu gosp. (gł. handlu) i kulturalnego; wprowadził stałą armię i mechanizm podatkowy; zbudował słynną świątynię jerozolimską. Po Zgonu S socjaldemokracja królestwa polskiego i litwy definicja.
Słownik Schizma Wschodnia:
Co znaczy wsch., rozłam chrześcijaństwa na wsch. (prawosławne) i zach. (rzymskokatol.) w 1054. S.w. poprzedzały okresy napięć i zrywania jedności pomiędzy papiestwem a patriarchą Konstantynopola na tle socjaldemokracja królestwa polskiego i litwy co znaczy.

Czym jest Socjaldemokracja Królestwa znaczenie w Postać biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: