sokrates co to jest
Definicja Sokrates: działający w Atenach, podobnie jak sofiści nauczał na ulicach, ale nie pobierał.

Czy przydatne?

Definicja SOKRATES

Co znaczy SOKRATES: filozof gr. działający w Atenach, podobnie jak sofiści nauczał na ulicach, ale nie pobierał opłat. Głosił istnienie absolutnego dobra i prawdy, czym sprzeciwiał się sofistom. Krytykował niedoskonałości demokracji. Swoich słuchaczy przez umiejętne stawianie pytań zmuszał do samodzielnego poznawania prawdy, nie mniej jednak sam twierdził o sobie, Iż nic nie wie. Zmarł wypijając truciznę po wyroku w procesie o bezbożność i deprawację młodzieży. Jego uczniem był między innymi Platon
Słownik Szkoła Prawa I Administracji:
Co znaczy utworzona w Warszawie w 1808 (początkowo do 1811 jako Szkoła Prawa); edukacja trwała 3 lata; jej ukończenie było warunkiem otrzymania wyższych stanowisk w sądownictwie Księstwa Warsz.; 1816 włączona sokrates co to jest.
Słownik Saint-Just Louis De:
Co znaczy jeden z przywódców jakobinów, czł. Kom. Ocalenia Publicznego, bliski współpracownik M. Robespierre'a; zwolennik polityki terroru; po obaleniu dyktatury jakobinów stracony sokrates definicja.
Słownik Synkretyzm:
Co znaczy stapianie w jedną całość rozmaitych poglądów w filozofii, sztuce czy wierzeniach, na przykład s. religijny sokrates co znaczy.

Czym jest Sokrates znaczenie w Postać biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: