stalin josif właśc co to jest
Definicja Stalin Josif W., właśc. J. Dżugaszwili: Gruzin. Czł. ros. partii socj. (od 1898), od 1903.

Czy przydatne?

Definicja Stalin Josif W., Właśc. J. Dżugaszwili

Co znaczy STALIN JOSIF W., WŁAŚC. J. DŻUGASZWILI: dyktator komunist. Gruzin. Czł. ros. partii socj. (od 1898), od 1903 bolszewik, po przewrocie bolszewickim XI 1917 komisarz ludowy do spraw narodowości, należący początkowo do drugiego rzędu przywódców bolszewickich, uczestnik wojny domowej w Rosji, 1922 sekr. generalny KC Rosyjskiej Partii Komunist. (bolszewików). Po Zgonu Lenina (1924) gł. wykonawca polityki forsownej kolektywizacji i "socjalistycznego uprzemysłowienia" ZSRR, a równocześnie dyktator krwawo zwalczający wszystkich przeciwników (na przykład L. Trocki, L. Kamieniew, G. Zinowjew) i stosujący bezlitosny terror, którego specjalne nasilenie nastąpiło w okresie tak zwany ogromnych czystek 1936-37. W 1939 inicjator zbliżenia z Hitlerem i jego sojusznik do 1941. W 1940 wydał polecenie wymordowania polskich oficerów przetrzymywanych w obozach jenieckich ( Katyń). Od 1941 szef rządu radz. W wojnie niem.-radz. wódz nacz. Uczestnik konferencji Ogromnej Trójki w Teheranie, Jałcie i Poczdamie potrafił niejednokrotnie wymusić na partnerach dostosowanie się do jego żądań. Od 1944 do 1948 doprowadził do opanowania rządów poprzez komunistów w państwach Europy wsch., bez względu tłumiąc wszelaki opór wobec dominacji ZSRR
Słownik Samnium:
Co znaczy kraina w Italii środk. na wsch. od Lacjum stalin josif w., właśc. j. dżugaszwili.
Słownik Stany:
Co znaczy stanowe. Ogólna nazwa organów reprezentujących stan społ. w Europie XIII-XVIII w. na szczeblu lokalnym (na przykład sejmiki ziemskie), regionalnym (sejmiki generalne, stany prowincjonalne) i stalin josif w., właśc. j. dżugaszwili.
Słownik Stańczycy:
Co znaczy konserwatywnego obozu polit. w Galicji, powstał w latach 60. XIX w. (nazwa od pamfletu polit. Teka Stańczyka drukowanego w Przeglądzie Polskim w 1869, a skierowanego przeciw demonstracjom stalin josif w., właśc. j. dżugaszwili.

Czym jest Stalin Josif W., właśc. J znaczenie w Postać biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: