leszczyński stanław co to jest
Definicja Stanisław Leszczyński: 1699 wojewoda poznański, w 1703 poparł króla szwedz. Karola XII. W.

Czy przydatne?

Definicja Stanisław Leszczyński

Co znaczy STANISŁAW LESZCZYŃSKI: władca pol., od 1699 wojewoda poznański, w 1703 poparł króla szwedz. Karola XII. W 1705 wybrany pod naciskiem szwedz. antykrólem. Po klęsce połtawskiej (1709) na emigracji. Teść króla franc. Ludwika XV, popierany poprzez dyplomację franc. jako kandydat do tronu pol. W 1733, po Zgonu Augusta II, wybrany na króla pol., w konsekwencji interwencji wojsk ros. zmuszony był schronić się w wiernym mu Gdańsku, gdzie przebywał w czasie oblężenia. Przed kapitulacją miasta uszedł w przebraniu chłopa do Prus. Wskutek zawarcia pokoju między popierającą go Francją a cesarzem dostał w dożywotnie władanie księstwo Lotaryngii z prawem używania tytułu króla pol. W Lotaryngii zasłynął jako świetny gospodarz i mecenas sztuki. W jego kręgu powstało anonimowe pismo nawołujące do głębokich reform w państwie - Głos wolny wolność ubezpieczający (1749). Zobacz także wojna o sukcesję polską
Słownik SALT II:
Co znaczy ograniczający strategiczne zbrojenia ofensywne i określający liczebność strategicznych środków przenoszenia broni nuklearnej, podpisany w Wiedniu 18 VI 1979 poprzez J. Cartera i L. Breżniewa stanisław leszczyński.
Słownik Szwarc Bronisław:
Co znaczy Czerwonych, zesłaniec; syn emigranta z 1831; 1855 ukończył politechnikę w Paryżu; 1861-62 zakładał w Białymstoku organizację konspiracyjną; 1862 wszedł do Komitetu Centr. Nar.; 23 XII 1862 stanisław leszczyński.
Słownik Satrapa:
Co znaczy dosł. opiekun królestwa , namiestnik w kraju pers. po reformie adm. Dariusza I stał na czele okręgu - tak zwany satrapii. Zobacz Dariusz I; Persja stanisław leszczyński.

Czym jest Stanisław Leszczyński znaczenie w Postać biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: