polskiego ludu stowarzyszenie co to jest
Definicja Stowarzyszenie Ludu Polskiego: organizacja niepodl., działająca gł. w Galicji; zał. w II.

Czy przydatne?

Definicja Stowarzyszenie Ludu Polskiego

Co znaczy STOWARZYSZENIE LUDU POLSKIEGO: sekretna demokr. organizacja niepodl., działająca gł. w Galicji; zał. w II 1835; powstała z inspiracji emisariuszy Młodej Polski, władzą naczelną był Zbór Kluczowy w Krakowie, potem we Lwowie; celem SLP było przygotowanie stworzenia i przebudowa społ. przyszłej Polski; postulowano zniesienie pańszczyzny; gł. działacze: S. Goszczyński S. Konarski, F. Smolka; działalność jej zawieszono w 1837, została zdekonspirowana w 1841; poprzez SLP i powiązane z nim konspiracje przewinęło się powyżej tys. czł. (studenci, alumni seminariów duchownych i uczniowie gimnazjalni)
Słownik Saint-Just Louis De:
Co znaczy jeden z przywódców jakobinów, czł. Kom. Ocalenia Publicznego, bliski współpracownik M. Robespierre'a; zwolennik polityki terroru; po obaleniu dyktatury jakobinów stracony stowarzyszenie ludu polskiego.
Słownik Szkoła Prawa I Administracji:
Co znaczy utworzona w Warszawie w 1808 (początkowo do 1811 jako Szkoła Prawa); edukacja trwała 3 lata; jej ukończenie było warunkiem otrzymania wyższych stanowisk w sądownictwie Księstwa Warsz.; 1816 włączona stowarzyszenie ludu polskiego.
Słownik Saladyn:
Co znaczy 1171, artysta wielkiego państwa tur. (objęło część Syrii i Mezopotamii). W 1187 zyskał Jerozolimę, co stało się powodem III krucjaty. Na mocy układu z Ryszardem Lwie Serce S. zgodził się udostępnić stowarzyszenie ludu polskiego.

Czym jest Stowarzyszenie Ludu Polskiego znaczenie w Postać biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: