polska telewizja co to jest
Definicja Telewizja Polska: systematycznie od 1956. Od 1994 stanowi niezależną od rządu spółkę.

Czy przydatne?

Definicja Telewizja Polska

Co znaczy TELEWIZJA POLSKA: nadaje systematycznie od 1956. Od 1994 stanowi niezależną od rządu spółkę prawa handlowego jako telewizja publiczna. Utrzymuje się z abonamentu i reklam komercyjnych. Nadzoruje ją Krajowa Porada Radiofonii i Telewizji, która stara się utrzymać niezależność polit. TVP i wysoki poziom merytoryczny jej programów. W praktyce, wobec ostrej konkurencji komercyjnych stacji telewizyjnych i stałego nacisku różnych partii polit. i ośrodków władzy na kształt programów informacyjnych, oba te cele są raczej nieosiągalne
Słownik Trąmpczyński Wojciech:
Co znaczy narodowodemokratyczny. W 1900-11 w Radzie Miejskiej Poznania, 1910-18 poseł do sejmu prus., 1912-1918 poseł do parlamentu Rzeszy, wielokrotnie z poświęceniem bronił spraw pol., a w momencie I wojny telewizja polska.
Słownik Tales Z Miletu:
Co znaczy Grek, matematyk, astronom i filozof, pierwszy z tak zwany jońskiej szkoły filozofii przyrody, głosił, Iż wszystko powstało z wody, innymi słowami, Iż woda jest zasadą (fundamentem) wszechświata telewizja polska.
Słownik Tympanon:
Co znaczy w architekturze romańskiej i gotyckiej półokrągłe albo ostrołukowe pole w górnej części portalu nad odrzwiami, normalnie bogato pokryte płaskorzeźbą telewizja polska.

Czym jest Telewizja Polska znaczenie w Postać biografia T .

  • Dodano:
  • Autor: