louverture toussaint co to jest
Definicja Toussaint Louverture: gen.; niewolnik murzyński; w 1791 lider stworzenia na Haiti, od.

Czy przydatne?

Definicja Toussaint Louverture

Co znaczy TOUSSAINT LOUVERTURE: haitański polityk, gen.; niewolnik murzyński; w 1791 lider stworzenia na Haiti, od 1794 w służbie franc.; w 1801 po opanowaniu hiszp. części wyspy rzeczywisty król Haiti, w 1802 zmuszony do kapitulacji poprzez franc. korpus ekspedycyjny
Słownik Trąmpczyński Wojciech:
Co znaczy narodowodemokratyczny. W 1900-11 w Radzie Miejskiej Poznania, 1910-18 poseł do sejmu prus., 1912-1918 poseł do parlamentu Rzeszy, wielokrotnie z poświęceniem bronił spraw pol., a w momencie I wojny toussaint louverture.
Słownik Tiso Jozef:
Co znaczy prezydent Republiki Słowacji proklamowanej 14 III 1939 w Bratysławie. W okresie II wojny świat. satelita Hitlera. Aresztowany 22 V 1945 stanął przed sądem czechosł. oskarżony o zdradę stanu. Skazany toussaint louverture.
Słownik Testament Krzywoustego:
Co znaczy Bolesława III Krzywoustego; dokument wydany poprzez Krzywoustego przed śmiercią (1138), gdzie zawarto zasady podziału państwa pomiędzy jego synów i określono sposób obejmowania władzy zwierzchniej toussaint louverture.

Czym jest Toussaint Louverture znaczenie w Postać biografia T .

  • Dodano:
  • Autor: