rolniczych kółek towarzystwo co to jest
Definicja Towarzystwo Kółek Rolniczych: Galicji wskutek przekształcenia Tow. Ludowego Oświaty i.

Czy przydatne?

Definicja TOWARZYSTWO KÓŁEK ROLNICZYCH

Co znaczy TOWARZYSTWO KÓŁEK ROLNICZYCH: powstało w 1882 w Galicji wskutek przekształcenia Tow. Ludowego Oświaty i Pracy (zał. w 1879 poprzez ks. S. Stojałowskiego), objęło patronat nad kółkami rolniczymi (dobrowolnymi zrzeszeniami chłopów mających na celu doskonalenie produkcji rolnej), popierało postęp oświaty na wsi; w 1912 liczyło 79 tys. czł. w 1704 kółkach; 1919 połączyło się z Krakowskim Tow. Rolniczym, tworząc Małopolskie Tow. Rolnicze
Co znaczy Trójprzymierze:
Porównanie 1882 pomiędzy Niemcami, Austro-Węgrami i Włochami; 1883 przystąpiła do sojuszu Rumunia; przestał istnieć 24 V 1915 po wypowiedzeniu poprzez Włochy wojny Austro-Węgrom. Zobacz państwa centralne towarzystwo kółek rolniczych co znaczy.
Krzyżówka Tkaczow Piotr N.:
Dlaczego jeden z czołowych ideologów narodnictwa ( Narodna Wola); zwolennik rewolucji, którą miała przeprowadzić inteligencja; za bezpośredni cel rewolucji uważał zdobycie władzy państwowej towarzystwo kółek rolniczych krzyżówka.
Co to jest Tukidydes, Tucydydes:
Jak lepiej gr. z Aten, jako pierwszy potraktował źródła hist. w sposób krytyczny, poszukiwał związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy opisywanymi wydarzeniami; gł. dzieło T. to Wojna peloponeska towarzystwo kółek rolniczych co to jest.
Słownik Trepow Fiodor:
Kiedy policji w Królestwie Pol.; 1861 jako oberpolicmajster warsz. tłumił manifestacje patriotyczne; XII 1863 policmajster Królestwa Pol.; znany z wyjątkowej brutalności wobec więzionych powstańców; 1866 towarzystwo kółek rolniczych słownik.
Czym jest Trybut:
Od czego zależy danina, przeważnie w pieniądzu, składana poprzez władcę trybutariusza innemu władcy jako dowód uznania zwierzchnictwa towarzystwo kółek rolniczych czym jest.

Czym jest Towarzystwo Kółek Rolniczych znaczenie w Postać biografia T .

  • Dodano:
  • Autor: