naukowych kursów towarzystwo co to jest
Definicja Towarzystwo Kursów Naukowych: uczelnia pol., zał. w 1905 w Warszawie z inicjatywy między.

Czy przydatne?

Definicja TOWARZYSTWO KURSÓW NAUKOWYCH

Co znaczy TOWARZYSTWO KURSÓW NAUKOWYCH: 1. prywatna wyższa uczelnia pol., zał. w 1905 w Warszawie z inicjatywy między innymi H. Sienkiewicza, T. Korzona, S. Dicksteina, L. Kronenberga; 1906 zalegalizowana poprzez władze ros., była kontynuacją działającego w Warszawie w latach 1885-1906 Uniwersytetu Latającego, który kształcił na poziomie wyższym pol. młodzież; w 1906-16 miała około 20 tys. słuchaczy; w 1918-19 TKN przekształcono w Wolną Wszechnicę Polską; 2. założone w I 1978 poprzez grupę intelektualistów jako niezależny ośrodek inicjatyw społ. i naukowych. TKN organizowało publiczne wykłady z zakresu historii najnowszej, socjologii, ekonomii, filozofii, pedagogiki i innych dziedzin. Celem było ominięcie ograniczeń cenzury, stąd brutalne interwencje MO i SB rozbijające spotkania TKN odbywające się z reguły w domach prywatnych. Działało do 1981 r
Słownik Tron:
Co znaczy znak władzy monarszej (również kościelnej i tak dalej), zazwyczaj ozdobny fotel umieszczony na podwyższeniu pod baldachimem; w przenośni: sama władza towarzystwo kursów naukowych co to jest.
Słownik Trójprzymierze:
Co znaczy 1882 pomiędzy Niemcami, Austro-Węgrami i Włochami; 1883 przystąpiła do sojuszu Rumunia; przestał istnieć 24 V 1915 po wypowiedzeniu poprzez Włochy wojny Austro-Węgrom. Zobacz państwa centralne towarzystwo kursów naukowych definicja.
Słownik "Trybuna Ludów":
Co znaczy III-XI 1849 (z przerwą 14 VI-31 VIII) w jęz. franc.; założycielem, red. i gł. dziennikarzem był A. Mickiewicz; pismo propagowało ideę solidarności międzynar. sił rewolucji w walce o wyzwolenie nar towarzystwo kursów naukowych co znaczy.

Czym jest Towarzystwo Kursów Naukowych znaczenie w Postać biografia T .

  • Dodano:
  • Autor: