wersalski traktat co to jest
Definicja traktat wersalski: kończący I wojnę świat. podpisany 28 VI 1919 w Wersalu pod Paryżem.

Czy przydatne?

Definicja TRAKTAT WERSALSKI

Co znaczy TRAKTAT WERSALSKI: układ pokojowy kończący I wojnę świat. podpisany 28 VI 1919 w Wersalu pod Paryżem poprzez państwa ententy i Niemcy. Uznawał Niemcy za winne wywołania wojny. Tworzył Ligę Narodów. Oddawał Polsce przewarzająca część Pomorza i Wielkopolski, przewidywał plebiscyt na Górnym Śląsku, Warmii, Mazurach i Powiślu, stworzenie Wolnego Miasta Gdańsk; odbierał Niemcom Alzację i Lotaryngię (na rzecz Francji) i kolonie zamorskie. Ograniczał armię niem. do 100 tys. żołnierzy bez ciężkiej broni i lotnictwa, bez powszechnej służby wojskowej. Nadrenia miała zostać zdemilitaryzowana. Zobowiązywał Niemcy do odszkodowań wojennych
Co znaczy Tymczasowa Rada Stanu:
Porównanie przedstawicielstwa pol. powołana poprzez Niemców i Austriaków na ziemiach Królestwa Pol. 6 XII 1916. Zaczęła tworzyć polski aparat adm.; 25 VIII 1917 podała się do dymisji, wysunąwszy wcześniej traktat wersalski co znaczy.
Krzyżówka Templariusze:
Dlaczego rycerski założony w Jerozolimie w 1118; nazwa od siedziby przy dawnej świątyni (templum); reguła cysterska z modyfikacjami. Osiągnęli wielkie bogactwo (zwł. dzięki bankierstwu) i wpływy polit. Po traktat wersalski krzyżówka.
Co to jest Trust:
Jak lepiej firma akcyjna, której udziałowcami są przedsiębiorstwa przemysłowe i zainteresowane nimi banki. T. zaczęły powstawać w stanach zjednoczonych ameryki w 2 poł. XIX w traktat wersalski co to jest.
Słownik "Tygrysy" Wschodniej Azji:
Kiedy regularnie u schyłku XX w. ustalenie dla najszybciej rozwijających się pod względem gosp. krajów świata między innymi Korei Pd., Tajwanu, Singapuru i terytorium dawnej kolonii bryt. Hongkongu, które traktat wersalski słownik.
Czym jest Tacyt:
Od czego zależy największy historyk staroż. Rzymu, polityk, mówca. Kluczowe dzieła: Roczniki i Dzieje (obejmujące l. 14-68 i 69-96) i Germania (opis krain i ludów germ.) uznaje się za arcydzieła literatury klasycznej traktat wersalski czym jest.

Czym jest traktat wersalski znaczenie w Postać biografia T .

  • Dodano:
  • Autor: