romuald traugutt co to jest
Definicja Traugutt Romuald: stworzeniu styczniowym; w 1844 wstąpił do armii ros., uczestniczył w.

Czy przydatne?

Definicja TRAUGUTT ROMUALD

Co znaczy TRAUGUTT ROMUALD: gen., dyktator w stworzeniu styczniowym; w 1844 wstąpił do armii ros., uczestniczył w kampanii węg. (1849) i w wojnie krymskiej; w 1862 wystąpił z wojska ros. (w stopniu podpułkownika); w IV 1863 dowódca oddziału partyzanckiego na Polesiu; 14 VIII poprzez Rząd Nar. mianowany generałem; wyjechał z misją polit. do Paryża; od 17 X dyktator (jedyny członek Rządu Nar.); odbudował centralne władze powstańcze, zreorganizował siły zbrojne, tworząc jednolite korpusy, próbował zorganizować pospolite ruszenie chłopów; aresztowany w IV 1864; stracony 5 VIII na stokach Cytadeli warsz
Co znaczy Tasso Torquato:
Porównanie dramatopisarz związany z dworem w Ferrarze. Zasłynął szczególnie jako autor znakomitego poematu rycerskiego Jerozolima wyzwolona (1581) genialnie przetłumaczonego na język pol. poprzez Piotra traugutt romuald co znaczy.
Krzyżówka Towarzystwo Patriotyczne:
Dlaczego organizacja zał. w 1821 w Warszawie po rozwiązaniu Wolnomularstwa Narodowego; działała w zaborze ros., raczej pośród oficerów armii Królestwa Pol.; założycielem i przywódcą był W. Łukasiński, po jego traugutt romuald krzyżówka.
Co to jest Taktyka "Salami":
Jak lepiej polityka komunistów względem demokr. opozycji polegająca na stopniowej eliminacji następnych ugrupowań, aż do zupełnego zmonopolizowania sceny polit. w danym państwie traugutt romuald co to jest.
Słownik Trade Unions:
Kiedy zobacz związki zawodowe traugutt romuald słownik.
Czym jest Trust:
Od czego zależy firma akcyjna, której udziałowcami są przedsiębiorstwa przemysłowe i zainteresowane nimi banki. T. zaczęły powstawać w stanach zjednoczonych ameryki w 2 poł. XIX w traugutt romuald czym jest.

Czym jest Traugutt Romuald znaczenie w Postać biografia T .

  • Dodano:
  • Autor: