romuald traugutt co to jest
Definicja Traugutt Romuald: stworzeniu styczniowym; w 1844 wstąpił do armii ros., uczestniczył w.

Czy przydatne?

Definicja Traugutt Romuald

Co znaczy TRAUGUTT ROMUALD: gen., dyktator w stworzeniu styczniowym; w 1844 wstąpił do armii ros., uczestniczył w kampanii węg. (1849) i w wojnie krymskiej; w 1862 wystąpił z wojska ros. (w stopniu podpułkownika); w IV 1863 dowódca oddziału partyzanckiego na Polesiu; 14 VIII poprzez Rząd Nar. mianowany generałem; wyjechał z misją polit. do Paryża; od 17 X dyktator (jedyny członek Rządu Nar.); odbudował centralne władze powstańcze, zreorganizował siły zbrojne, tworząc jednolite korpusy, próbował zorganizować pospolite ruszenie chłopów; aresztowany w IV 1864; stracony 5 VIII na stokach Cytadeli warsz
Słownik Taktyka "Salami":
Co znaczy polityka komunistów względem demokr. opozycji polegająca na stopniowej eliminacji następnych ugrupowań, aż do zupełnego zmonopolizowania sceny polit. w danym państwie traugutt romuald.
Słownik Tomasz Z Akwinu Św.:
Co znaczy ur. we Włoszech, dominikanin, uznany za największego teologa w Kościele katol., filozof, czołowy przedstawiciel scholastyki, artysta tomizmu; najsłynniejsze dzieło - Summa teologiczna traugutt romuald.
Słownik Tesalia:
Co znaczy w staroż. kraina hist. w środk. Grecji (kotlina pomiędzy górami Pindos, Othris i Olimp traugutt romuald.

Czym jest Traugutt Romuald znaczenie w Postać biografia T .

  • Dodano:
  • Autor: