triumwir co to jest
Definicja triumwir: członek państwowej komisji złożonej z trzech członków tak zwany triumwiratu.

Czy przydatne?

Definicja TRIUMWIR

Co znaczy TRIUMWIR: w staroż. Rzymie członek państwowej komisji złożonej z trzech członków tak zwany triumwiratu; ustalenie to w sposób specjalny zastosowano potem również do prywatnych porozumień pomiędzy trzema mężami stanu zawartych w celu przejęcia i sprawowania władzy w Rzymie. I triumwirat zawiązany w 60 przed naszą erą obejmował Cezara, Pompejusza i Krassusa; II triumwirat (43 przed naszą erą) uzyskał legalizację i na 5 lat nieograniczone pełnomocnictwa dla jego członków: Oktawiana Augusta, Antoniusza Marka i Lepidusa
Co znaczy Trzecia Republika:
Porównanie powstała po upadku cesarstwa Napoleona II (4 IX 1870), oparta na konstytucji z 1875. Kraj to zdominował parlament. Rząd musiał ustąpić, jeżeli nie miał zaufania parlamentu. W skutku przy partyjnym triumwir co znaczy.
Krzyżówka Teologia Wyzwolenia:
Dlaczego Pd. w latach 60., zwł. po soborze watykańskim II radykalny społ. i polit. kierunek teologiczny pragnący zamieniać świat, promujący czynną walkę przeciw społ. niesprawiedliwości. Sporo zasadniczych triumwir krzyżówka.
Co to jest Towarzystwa Kredytowe Ziemskie:
Jak lepiej właścicieli ziemskich zakładane w XIX w. w celu zapewnienia ziemiaństwu kredytów; w Królestwie Pol. utworzone 13 VI 1825 z inicjatywy F.K. Lubeckiego-Druckiego; czł. TKZ mogli uzyskać pożyczkę (na triumwir co to jest.
Słownik Teokracja:
Kiedy mechanizm polit., gdzie najwyższą władzę sprawują kapłani panującej, dominującej w danym państwie religii. Zobacz kraj teokratyczne triumwir słownik.
Czym jest Traktat Z Saint-Germain:
Od czego zależy 1919 traktat kończący wojnę pomiędzy Austrią a państwami ententy. Austria straciła między innymi Galicję na rzecz Polski, Czechy, Morawy i Śląsk Cieszyński na rzecz Czechosłowacji, Słowenię, wsch triumwir czym jest.

Czym jest triumwir znaczenie w Postać biografia T .

  • Dodano:
  • Autor: