trójpolówka co to jest
Definicja trójpolówka: średniow. mechanizm uprawy gruntów rolnych oparty na podziale ziemi na trzy.

Czy przydatne?

Definicja Trójpolówka

Co znaczy TRÓJPOLÓWKA: wprowadzony w średniow. mechanizm uprawy gruntów rolnych oparty na podziale ziemi na trzy pola, z których każde co trzy lata ugorowano bądź - od XVIII w. - obsiewano roślinami motylkowymi albo okopowymi, co zapobiegało wyjaławianiu gleby
Słownik Talmud:
Co znaczy ksiąg zawierających komentarze uczonych nauczycieli (rabinów) do traktatów zawartych we wcześniejszym zbiorze żyd. praw i regulaminów rel. zwanym Miszną. Prawo żyd. (Tora) występowało w dwóch trójpolówka.
Słownik Terroryzm:
Co znaczy zmierzająca do uzyskania ustalonych efektów (finansowych albo polit.) drogą krwawej przemocy, mordów polit., i wymuszenia pod groźbą eksterminacji zakładników na przykład w porwanych samolotach trójpolówka.
Słownik Towarzystwo Demokratyczne Polskie:
Co znaczy demokr. organizacja Ogromnej Emigracji, zał. w 1832 w Paryżu; pierwsza nowoczesna pol. partia polit.; TDP podzielone było na sekcje terytorialne, od 1836 na czele stała Centralizacja, ważniejsze trójpolówka.

Czym jest trójpolówka znaczenie w Postać biografia T .

  • Dodano:
  • Autor: