triumf tryumf co to jest
Definicja tryumf, triumf: ceremonia, którą wyróżniano zwycięskiego wodza; uroczysty pochód z.

Czy przydatne?

Definicja TRYUMF, TRIUMF

Co znaczy TRYUMF, TRIUMF: w staroż. Rzymie ceremonia, którą wyróżniano zwycięskiego wodza; uroczysty pochód z udziałem jeńców i pokazem łupów w celu złożenia ofiary dziękczynnej Jowiszowi na Kapitolu, a w dalszym ciągu uczta. Prawo do odbycia t. było specjalnym wyróżnieniem, nie przysługiwało zwycięzcom w wojnach domowych
Co znaczy Triest:
Porównanie miasto nad Adriatykiem, element wieloletniego sporu (1918-75) pomiędzy Włochami i Jugosławią; aktualnie w granicach Włoch tryumf, triumf co znaczy.
Krzyżówka Traktat Paryski:
Dlaczego wojnie krymskiej, podpisany poprzez Rosję, Anglię, Francję, Sardynię i Turcję, a również Austrię i Prusy; ustalał neutralność i demilitaryzację M. Czarnego, swobodę żeglugi na Dunaju; wszystkie tryumf, triumf krzyżówka.
Co to jest Traktaty Rzymskie 1957:
Jak lepiej międzypaństwowe podpisane 25 III 1957, powołujące do życia Euro. Wspólnotę Gospodarczą i Euro. Wspólnotę Energii Atomowej ( Euroatom). Stały się podwaliną przyszłej struktury Europejskiej Wspólnoty tryumf, triumf co to jest.
Słownik Tympanon:
Kiedy w architekturze romańskiej i gotyckiej półokrągłe albo ostrołukowe pole w górnej części portalu nad odrzwiami, normalnie bogato pokryte płaskorzeźbą tryumf, triumf słownik.
Czym jest Teodora:
Od czego zależy żona Justyniana I Wielkiego. Pochodziła z niższej warstwy społ., początkowo była aktorką i tancerką. Odmieniła tryb życia i jako cesarzowa okazała znakomite umiejętności polit., wywierając wpływ na tryumf, triumf czym jest.

Czym jest tryumf, triumf znaczenie w Postać biografia T .

  • Dodano:
  • Autor: