tymczasowy komitet co to jest
Definicja Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski: inwazji Armii Czerwonej w wojnie pol.

Czy przydatne?

Definicja Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski

Co znaczy TYMCZASOWY KOMITET REWOLUCYJNY POLSKI: powstały w okresie inwazji Armii Czerwonej w wojnie pol.-bolszewickiej 30 VII 1920 w Białymstoku jako ogólnopolska władza komunist.; zapowiadał tworzenie pol. republiki rad, wywłaszczenie obszarników i nacjonalizację przemysłu. Przywódcy: J. Marchlewski, F. Dzierżyński, F. Kon. Po klęsce Armii Czerwonej, gdy przestał być potrzebny, zlikwidowany
Słownik Towarzystwo Demokratyczne Polskie:
Co znaczy demokr. organizacja Ogromnej Emigracji, zał. w 1832 w Paryżu; pierwsza nowoczesna pol. partia polit.; TDP podzielone było na sekcje terytorialne, od 1836 na czele stała Centralizacja, ważniejsze tymczasowy komitet rewolucyjny polski.
Słownik Temistokles:
Co znaczy ateński polityk, zobacz bitwa pod Salaminą; wojny perskie tymczasowy komitet rewolucyjny polski.
Słownik Traugutt Romuald:
Co znaczy stworzeniu styczniowym; w 1844 wstąpił do armii ros., uczestniczył w kampanii węg. (1849) i w wojnie krymskiej; w 1862 wystąpił z wojska ros. (w stopniu podpułkownika); w IV 1863 dowódca oddziału tymczasowy komitet rewolucyjny polski.

Czym jest Tymczasowy Komitet znaczenie w Postać biografia T .

  • Dodano:
  • Autor: