tymczasowy rząd ludowy co to jest
Definicja Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej: 1918 w Lublinie z inicjatywy piłsudczyków i.

Czy przydatne?

Definicja Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej

Co znaczy TYMCZASOWY RZĄD LUDOWY REPUBLIKI POLSKIEJ: powstały 6/7 XI 1918 w Lublinie z inicjatywy piłsudczyków i obejmujący PPS, PPSD, PSL "Wyzwolenie" i inne ugrupowania tak zwany lewicy niepodległościowej. Premierem został I. Daszyński. Pierwszy rząd niezależny od zaborców, mający reprezentować ziemie wszystkich trzech zaborów. Wydał manifest ogłaszający przejęcie władzy w państwie, wprowadzanie fundamentalnych reform demokr., zapowiadał reformę rolną i nacjonalizację przemysłu. Rozwiązany 12 XI 1918. Zastąpiony poprzez rząd J. Moraczewskiego
Słownik Tales Z Miletu:
Co znaczy Grek, matematyk, astronom i filozof, pierwszy z tak zwany jońskiej szkoły filozofii przyrody, głosił, Iż wszystko powstało z wody, innymi słowami, Iż woda jest zasadą (fundamentem) wszechświata tymczasowy rząd ludowy republiki polskiej.
Słownik "Trybuna Ludu":
Co znaczy prasowy KC PZPR wydawany od 1948 do 1990. Zarówno publikowane tam artykuły informacyjne, jak i publicystyka polit., gosp. czy kulturalna nosiły charakter urzędowej interpretacji i wykładni polit tymczasowy rząd ludowy republiki polskiej.
Słownik Teokracja:
Co znaczy mechanizm polit., gdzie najwyższą władzę sprawują kapłani panującej, dominującej w danym państwie religii. Zobacz kraj teokratyczne tymczasowy rząd ludowy republiki polskiej.

Czym jest Tymczasowy Rząd Ludowy znaczenie w Postać biografia T .

  • Dodano:
  • Autor: