kornel ujejski co to jest
Definicja Ujejski Kornel: dziennikarz, działacz demokr.; pod wpływem rabacji galic. napisał cykl.

Czy przydatne?

Definicja Ujejski Kornel

Co znaczy UJEJSKI KORNEL: pol. pisarz, dziennikarz, działacz demokr.; pod wpływem rabacji galic. napisał cykl Skargi Jeremiego (między innymi wiersz Chorał); 1863 czł. konspiracyjnej organizacji nar.; przeciwnik stańczyków; krytykował postawy rezygnacji z dążeń niepodl.; opowiadał się za oświatą ludową; związany z demokratami galic.; 1877-78 poseł do wiedeńskiej Porady Państwa; 1889-95 poseł do Sejmu Krajowego
Słownik Układ W Muenchengratzu:
Co znaczy zawarty w 1833 poprzez Austrię, Rosję i Prusy, dotyczył współpracy zaborców w zwalczaniu pol. ruchu niepodl ujejski kornel.
Słownik Unia Francuska:
Co znaczy wspólnota Francji i jej różnorodnych posiadłości zamorskich utworzona opierając się na konstytucji z 1946. Zlikwidowana w 1958 po zmianie konstytucji we Francji ujejski kornel.
Słownik Unia Panamerykańska:
Co znaczy powstała w 1910 z przekształcenia Biura Handlowego Republik Amer., obejmowała państwa kontynentu amer., jej kontynuacją jest Organizacja Krajów Amerykańskich ujejski kornel.

Czym jest Ujejski Kornel znaczenie w Postać biografia U .

  • Dodano:
  • Autor: