układ nieproliferacji broni co to jest
Definicja Układ o nieproliferacji broni jądrowej: zakładająca nierozprzestrzenianie broni i innych.

Czy przydatne?

Definicja Układ O Nieproliferacji Broni Jądrowej

Co znaczy UKŁAD O NIEPROLIFERACJI BRONI JĄDROWEJ: umowa międzynar. zakładająca nierozprzestrzenianie broni i innych urządzeń jądrowych na świecie. Podpisana początkowo poprzez USA, ZSRR i W. Brytanię w 1968, a w dalszym ciągu poprzez Francję i Chiny w 1992, Białoruś i Kazachstan w 1993 i Ukrainę w 1994. Państwa zawierające układ i posiadające broń atomową zobowiązały się do utrzymania kontroli nad nią i nieprzekazywania innym państwom technologii z nią związanej. Pozostałe państwa zachowały jedynie prawo do rozwoju badań nad pokojowym wykorzystaniem energii atomowej. Sygnatariuszami układu jest aktualnie bezterminowo i bezwarunkowo 178 krajów
Słownik Ujejski Kornel:
Co znaczy dziennikarz, działacz demokr.; pod wpływem rabacji galic. napisał cykl Skargi Jeremiego (między innymi wiersz Chorał); 1863 czł. konspiracyjnej organizacji nar.; przeciwnik stańczyków; krytykował układ o nieproliferacji broni jądrowej.
Słownik Unia Kalmarska:
Co znaczy Kalmarze (Szwecja) związek Danii, Szwecji i Norwegii oparty na wyborze wspólnego władcy, wspólnym prowadzeniu wojen przy zachowaniu niezależności trzech królestw. Dominującą rolę wkrótce zaczęła układ o nieproliferacji broni jądrowej.
Słownik Uniwersytet Wileński:
Co znaczy przekształcenia Akademii Wileńskiej (zał. 1578 poprzez Stefana Batorego); moment największej świetności przypadł na 1. ćwierć XIX w. za kuratorstwa A.J. Czartoryskiego; wykładali tu między innymi układ o nieproliferacji broni jądrowej.

Czym jest Układ o nieproliferacji broni znaczenie w Postać biografia U .

  • Dodano:
  • Autor: