układ ogólny sprawie handlu co to jest
Definicja Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu: gosp. regulujący zasady współcz. handlu świat.

Czy przydatne?

Definicja Układ Ogólny W Sprawie Ceł I Handlu

Co znaczy UKŁAD OGÓLNY W SPRAWIE CEŁ I HANDLU: międzynar. układ gosp. regulujący zasady współcz. handlu świat. Podpisany 30 X 1947 w Genewie, pełnił funkcję zastępczą wobec Międzynarodowej Organizacji Handlu. Jego celem było eliminowanie ograniczeń w handlu międzynar., powszechne wykorzystywanie klauzuli najwyższego uprzywilejowania i obniżanie taryf celnych
Słownik Ukaz Czerwcowy:
Co znaczy stosunków feudalnych na wsi w Królestwie Pol.; podpisany 7 VI poprzez Mikołaja I, zabraniał dziedzicom usuwania z gruntów chłopów posiadających powyżej 3 morgi ziemi i znosił tak zwany daremszczyzny układ ogólny w sprawie ceł i handlu.
Słownik Ultramontanizm:
Co znaczy termin dostępny w XIX w. na ustalenie bezwzględnego popierania interesów Kościoła katolickiego i wszechwładztwa papiestwa układ ogólny w sprawie ceł i handlu.
Słownik Uniwersał Połaniecki:
Co znaczy uniwersałów wydany poprzez T. Kościuszkę 7 V 1794 w okresie stworzenia kościuszkowskiego w obozie pod Połańcem. Wprowadzał opiekę państwa nad chłopami, nadawał chłopom wolność osobistą, zapewniał układ ogólny w sprawie ceł i handlu.

Czym jest Układ Ogólny w Sprawie Ceł i znaczenie w Postać biografia U .

  • Dodano:
  • Autor: