majski sikorski układ co to jest
Definicja układ Sikorski-Majski: układu zawartego 30 VII 1941 pomiędzy rządem RP na uchodźstwie a.

Czy przydatne?

Definicja Układ Sikorski-Majski

Co znaczy UKŁAD SIKORSKI-MAJSKI: popularna nazwa układu zawartego 30 VII 1941 pomiędzy rządem RP na uchodźstwie a rządem ZSRR, podpisanego w Londynie poprzez premiera W. Sikorskiego i ambasadora ZSRR I. Majskiego. Stwierdzał on, że traktaty radz.-niem. z 1939 straciły ważność, zapowiadał przywrócenie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a ZSRR, amnestię dla obywateli pol. w ZSRR i utworzenie Armii Polskiej w ZSRR. Naprawdę jednak pozostawiał nie rozstrzygniętą kwestię granicy wsch. Polski; rząd radz. potem twierdził, że nie zobowiązał się unieważnić dekretów Porady Najwyższej o włączeniu zach. Ukrainy i zach. Białorusi do ZSRR
Słownik Układy Rozbrojeniowe:
Co znaczy porozumienia międzypaństwowe zawarte przeważnie po II wojnie świat. zmierzające do ograniczenia wyścigu zbrojeń i stopniowej eliminacji broni masowej zagłady: atomowej, bakteriologicznej i chemicznej układ sikorski-majski.
Słownik Ultramontanizm:
Co znaczy termin dostępny w XIX w. na ustalenie bezwzględnego popierania interesów Kościoła katolickiego i wszechwładztwa papiestwa układ sikorski-majski.
Słownik Uniwersytet:
Co znaczy fundamentalny typ euro. uczelni wyższej o wielu wydziałach, prowadzącej badania i nauczającej; najstarszy u. założono w 1088 w Bolonii jako szkołę prawa, kolejne to Paryż i Oxford powstałe w XII w. i układ sikorski-majski.

Czym jest układ Sikorski-Majski znaczenie w Postać biografia U .

  • Dodano:
  • Autor: