dayton układ co to jest
Definicja układ z Dayton: presją USA, wprowadzał pokój na terenach republik b. Jugosławii po kilku.

Czy przydatne?

Definicja Układ Z Dayton

Co znaczy UKŁAD Z DAYTON: zawarty w 1995 pod presją USA, wprowadzał pokój na terenach republik b. Jugosławii po kilku latach krwawych konfliktów. Porozumienie pomiędzy Bośnią, Chorwacją i Serbią osiągnięto wprowadzając kompromisową formułę luźnej federacji Serbów, Chorwatów i Muzułmanów tworzących nowe federacyjne kraj - Bośnię i Hercegowinę. Pokoju strzegą międzynar. siły zbrojne
Słownik Uniwersytet Wileński:
Co znaczy przekształcenia Akademii Wileńskiej (zał. 1578 poprzez Stefana Batorego); moment największej świetności przypadł na 1. ćwierć XIX w. za kuratorstwa A.J. Czartoryskiego; wykładali tu między innymi układ z dayton.
Słownik Uniwersytet Lwowski:
Co znaczy króla Jana Kazimierza jako Akademia, istniał do 1773; wznowiony 1784 poprzez cesarza Józefa II na miejsce Akademii Lwowskiej; miał 4 wydziały (filozoficzny, prawny, medyczny, teologiczny), językiem układ z dayton.
Słownik Uwłaszczenie Chłopów:
Co znaczy własność ziemi uprzednio poprzez nich uprawianej wraz ze zniesieniem ich feudalnych obciążeń na rzecz panów; w zaborze prus. edykt o uwłaszczeniu z 1811 w dobrach prywatnych przewidywał w zamian za układ z dayton.

Czym jest układ z Dayton znaczenie w Postać biografia U .

  • Dodano:
  • Autor: