brzeska unia co to jest
Definicja unia brzeska: synodzie w Brześciu Litew. zjednoczenie Kościoła prawosławnego terenu.

Czy przydatne?

Definicja Unia Brzeska

Co znaczy UNIA BRZESKA: dokonane w 1596 na synodzie w Brześciu Litew. zjednoczenie Kościoła prawosławnego terenu Rzeczypospolitej z Kościołem katol. Unię uznała tylko część hierarchii prawosławnej (metropolita kijowski i 5 biskupów) i duchowieństwa, zwł. świeckiego, których od tej pory wspólnie z ich wiernymi zw. "unitami". Druga część, nie uznająca unii, zdobyła nazwę "dyzunitów". Po tej stronie zostało 2 biskupów i niektórzy magnaci, jak ks. Ostrogski. Przewagę zyskali jednak ci pierwsi, stając się początkowo jedynym legalnym Kościołem ruskim Rzeczypospolitej. "Dyzunitów" tylko tolerowano, pełne prawa im przyznano dopiero w pocz. XVII w. Od tej pory w Kijowie były dwie metropolie: unicka z 7 i prawosławna z 5 diecezjami. Unici przeważali w pn.-zach. części ziem Rzeczypospolitej i w Ogromnym Księstwie Litew., dyzunici w pd.-wsch. części ziem Korony
Słownik Unici:
Co znaczy prawosławnego, która bądź po 1439 (unia florencka), bądź po 1596 ( unia brzeska) zdecydowała się uznać zwierzchnictwo rel. papieża, zachowując obrządek wsch. i język liturgiczny staro-cerkiewno unia brzeska.
Słownik Unia Horodelska:
Co znaczy zawarta w 1413 w Horodle, umacniała związki Polski z Litwą. Postanowiono udział panów pol. w wyborze w. ks. litew., odbywanie wspólnych zjazdów w celu rozstrzygania spraw ważnych dla obu stron unia brzeska.
Słownik Uniwersytet:
Co znaczy fundamentalny typ euro. uczelni wyższej o wielu wydziałach, prowadzącej badania i nauczającej; najstarszy u. założono w 1088 w Bolonii jako szkołę prawa, kolejne to Paryż i Oxford powstałe w XII w. i unia brzeska.

Czym jest unia brzeska znaczenie w Postać biografia U .

  • Dodano:
  • Autor: