europejska unia co to jest
Definicja Unia Europejska: utworzona traktatem z Maastricht (Holandia) podpisanym 7 II 1992 poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Unia Europejska

Co znaczy UNIA EUROPEJSKA: unia krajów utworzona traktatem z Maastricht (Holandia) podpisanym 7 II 1992 poprzez 12 ówczesnych członków wspólnot euro. Należą do niej Francja, Włochy, RFN, Belgia, Holandia, Luksemburg, W. Brytania, Irlandia, Dania, Grecja, Portugalia, Hiszpania, a od 1995 także Austria, Finlandia i Szwecja. UE nie ma jednak osobowości prawnej. Od tej chwili różne porozumienia poprzednie zostały zastąpione jednym, obowiązuje nie tylko istniejąca już wiele przedtem unia gosp. ( Europejska Wspólnota Gospodarcza), lecz także walutowa i polit., uznano wspólne obywatelstwo. Trwa mechanizm ujednolicania prawa i struktur wszystkich krajów członkowskich. Coraz bliżej jest wspólnej polityki zagr. Trwają jednak duży o to, czy unia ma być krajem federacyjnym czy federacją krajów. Aspirują do przyjęcia do UE i podpisały układy o stowarzyszeniu z nią Polska (1991), Węgry, Bułgaria, Rumunia, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia. Zobacz także: integracja europejska
Słownik Ukraina:
Co znaczy państwa o tej nazwie ogłoszono po raz pierwszy 22 I 1918. 3 III 1918 nowe władze Ukr. Republiki Ludowej zawarły pokój z Niemcami i Austro-Węgrami w Brześciu Litewskim pozwalając na stacjonowanie na unia europejska.
Słownik Umbria:
Co znaczy kraina w Italii, pomiędzy Tybrem a M. Adriatyckim; w staroż. zamieszkana poprzez Umbrów, od 307 przed naszą erą pod panowaniem Rzymu; od około 755 n.e. w ramach Państwa Kościelnego unia europejska.
Słownik Unia Personalna:
Co znaczy w Europie od XIV w. związek krajów połączonych jedynie osobą panującego unia europejska.

Czym jest Unia Europejska znaczenie w Postać biografia U .

  • Dodano:
  • Autor: