realna unia co to jest
Definicja unia realna: więcej krajów mających przewarzająca część instytucji (najwyższe organy.

Czy przydatne?

Definicja Unia Realna

Co znaczy UNIA REALNA: unia dwóch albo więcej krajów mających przewarzająca część instytucji (najwyższe organy władzy) wspólnych. Obywatele krajów połączonych u.r. cieszą się tymi samymi prawami we wszystkich krajach
Słownik Urban Jerzy:
Co znaczy młodości w zwyczajnie , później Polityce . W latach 80. związany z grupą gen. W. Jaruzelskiego jako bardzo niepopularny rzecznik prasowy rządu 1981-89, zapisał się prowokacyjnymi i cynicznymi unia realna.
Słownik UNRRA:
Co znaczy Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy i Odbudowy; organizacja międzynar. utworzona w trakcie II wojny świat. (1943) w celu pomocy żywnościowej i materiałowej ludności państw koalicji antyhitlerowskiej w unia realna.
Słownik Uniwersytet:
Co znaczy fundamentalny typ euro. uczelni wyższej o wielu wydziałach, prowadzącej badania i nauczającej; najstarszy u. założono w 1088 w Bolonii jako szkołę prawa, kolejne to Paryż i Oxford powstałe w XII w. i unia realna.

Czym jest unia realna znaczenie w Postać biografia U .

  • Dodano:
  • Autor: