połaniecki uniwersał co to jest
Definicja Uniwersał połaniecki: uniwersałów wydany poprzez T. Kościuszkę 7 V 1794 w okresie.

Czy przydatne?

Definicja Uniwersał Połaniecki

Co znaczy UNIWERSAŁ POŁANIECKI: główny z uniwersałów wydany poprzez T. Kościuszkę 7 V 1794 w okresie stworzenia kościuszkowskiego w obozie pod Połańcem. Wprowadzał opiekę państwa nad chłopami, nadawał chłopom wolność osobistą, zapewniał nieusuwalność chłopów z ziemi, jeżeli wypełniali świadczenia na rzecz dworu, zmniejszał znacząco, a dla uczestników stworzenia zawieszał pańszczyznę
Słownik Układ Z Dayton:
Co znaczy presją USA, wprowadzał pokój na terenach republik b. Jugosławii po kilku latach krwawych konfliktów. Porozumienie pomiędzy Bośnią, Chorwacją i Serbią osiągnięto wprowadzając kompromisową formułę uniwersał połaniecki.
Słownik Uniwersytet:
Co znaczy fundamentalny typ euro. uczelni wyższej o wielu wydziałach, prowadzącej badania i nauczającej; najstarszy u. założono w 1088 w Bolonii jako szkołę prawa, kolejne to Paryż i Oxford powstałe w XII w. i uniwersał połaniecki.
Słownik Unia Horodelska:
Co znaczy zawarta w 1413 w Horodle, umacniała związki Polski z Litwą. Postanowiono udział panów pol. w wyborze w. ks. litew., odbywanie wspólnych zjazdów w celu rozstrzygania spraw ważnych dla obu stron uniwersał połaniecki.

Czym jest Uniwersał połaniecki znaczenie w Postać biografia U .

  • Dodano:
  • Autor: