połaniecki uniwersał co to jest
Definicja Uniwersał połaniecki: uniwersałów wydany poprzez T. Kościuszkę 7 V 1794 w okresie.

Czy przydatne?

Definicja UNIWERSAŁ POŁANIECKI

Co znaczy UNIWERSAŁ POŁANIECKI: główny z uniwersałów wydany poprzez T. Kościuszkę 7 V 1794 w okresie stworzenia kościuszkowskiego w obozie pod Połańcem. Wprowadzał opiekę państwa nad chłopami, nadawał chłopom wolność osobistą, zapewniał nieusuwalność chłopów z ziemi, jeżeli wypełniali świadczenia na rzecz dworu, zmniejszał znacząco, a dla uczestników stworzenia zawieszał pańszczyznę
Słownik Unici:
Co znaczy prawosławnego, która bądź po 1439 (unia florencka), bądź po 1596 ( unia brzeska) zdecydowała się uznać zwierzchnictwo rel. papieża, zachowując obrządek wsch. i język liturgiczny staro-cerkiewno uniwersał połaniecki co to jest.
Słownik Uniwersytet:
Co znaczy fundamentalny typ euro. uczelni wyższej o wielu wydziałach, prowadzącej badania i nauczającej; najstarszy u. założono w 1088 w Bolonii jako szkołę prawa, kolejne to Paryż i Oxford powstałe w XII w. i uniwersał połaniecki definicja.
Słownik Ultramontanizm:
Co znaczy termin dostępny w XIX w. na ustalenie bezwzględnego popierania interesów Kościoła katolickiego i wszechwładztwa papiestwa uniwersał połaniecki co znaczy.

Czym jest Uniwersał połaniecki znaczenie w Postać biografia U .

  • Dodano:
  • Autor: