lwowski uniwersytet co to jest
Definicja Uniwersytet Lwowski: króla Jana Kazimierza jako Akademia, istniał do 1773; wznowiony 1784.

Czy przydatne?

Definicja Uniwersytet Lwowski

Co znaczy UNIWERSYTET LWOWSKI: zał. 1661 poprzez króla Jana Kazimierza jako Akademia, istniał do 1773; wznowiony 1784 poprzez cesarza Józefa II na miejsce Akademii Lwowskiej; miał 4 wydziały (filozoficzny, prawny, medyczny, teologiczny), językiem wykładowym była łacina, potem również niem.; w latach 20. XIX w. liczył około 1750 studentów; 4 VII 1871 wprowadzono zasadę wolnego wyboru języka wykładowego (pol., ukr., niem., ?Xac.); stał się istotnym ośrodkiem edukacji pol., wykładowcami byli między innymi Sz. Askenazy, J. Kallenbach, E. Romer, T. Sinko, K. Twardowski, T.Wojciechowski; 1918 dostał nazwę Uniw. Jana Kazimierza; 1924 składał się z 5 wydziałów, wysoki poziom osiągnęły edukacji humanistyczne (K. Ajdukiewicz, R. Ingarden, J. Kleiner) i matematyczne (S. Banach i H.Steinhaus, artysty lwowskiej szkoły matematycznej); IX 1939 przemianowany na uczelnię ukr
Słownik Uniwersytet:
Co znaczy fundamentalny typ euro. uczelni wyższej o wielu wydziałach, prowadzącej badania i nauczającej; najstarszy u. założono w 1088 w Bolonii jako szkołę prawa, kolejne to Paryż i Oxford powstałe w XII w. i uniwersytet lwowski.
Słownik Urząd Ochrony Państwa:
Co znaczy 1990 po weryfikacji pracowników służb szczególnych z czasów PRL i naborze nowych kadr. Zadaniem jego jest ochrona państwa i porządku konstytucyjnego; uprawnienia UOP są ściśle określone ustawami uniwersytet lwowski.
Słownik Układ W Muenchengratzu:
Co znaczy zawarty w 1833 poprzez Austrię, Rosję i Prusy, dotyczył współpracy zaborców w zwalczaniu pol. ruchu niepodl uniwersytet lwowski.

Czym jest Uniwersytet Lwowski znaczenie w Postać biografia U .

  • Dodano:
  • Autor: