warszawski uniwersytet co to jest
Definicja Uniwersytet Warszawski: inicjatywy S.K. Potockiego i S. Staszica; powstał z połączenia.

Czy przydatne?

Definicja Uniwersytet Warszawski

Co znaczy UNIWERSYTET WARSZAWSKI: zał. w 1816 z inicjatywy S.K. Potockiego i S. Staszica; powstał z połączenia Szkoły Prawa i Administracji i Szkoły Lekarskiej; miał 5 wydziałów: prawno-adm., lekar- ski, filozoficzny, teologiczny i nauk i sztuk pięknych; pierwszym rektorem był W. Szweykowski, przewarzająca część studentów wzięła udział w stworzeniu listopadowym; zlikwidowany poprzez Mikołaja I w V 1832; w latach 1862-69 odtworzony pod nazwą Szkoły Głównej, od 1869 jako Cesarski Uniw. Warsz., z językiem wykładowym ros.; od 1915 uniw. pol. (była to jedna z koncesji polit. władz niem.); 1918-39 największy uniw. pol., miał 9 wydziałów; zamknięty w 1939 poprzez hitlerowców (w 1940-44 prowadził sekretne nauczanie); 1945 wznowiono zajęcia. W 1968 miejsce głośnych akcji studenckich
Słownik Unia Wolności:
Co znaczy 1994 z połączenia UD i KLD, sytuująca się w centrum sceny polit., od 2000 z B. Gieremkiem jako przewodniczącym. Po wyborach 1997 w sojuszu z AWS utworzyła koalicję rządową. Opuściła koalicję po uniwersytet warszawski.
Słownik Unia Pracy:
Co znaczy partia polit. zał. w 1992 z R. Bugajem jako przewodniczącym. Obecnie przewodniczącym jest Marek Pol, z kolei R. Bugaj wystąpił z partii. U.P. chce państwa neutralnego światopoglądowo i socjalnego uniwersytet warszawski.
Słownik Układ O Nieproliferacji Broni Jądrowej:
Co znaczy zakładająca nierozprzestrzenianie broni i innych urządzeń jądrowych na świecie. Podpisana początkowo poprzez USA, ZSRR i W. Brytanię w 1968, a w dalszym ciągu poprzez Francję i Chiny w 1992, Białoruś uniwersytet warszawski.

Czym jest Uniwersytet Warszawski znaczenie w Postać biografia U .

  • Dodano:
  • Autor: