uniwersytet co to jest
Definicja uniwersytet: fundamentalny typ euro. uczelni wyższej o wielu wydziałach, prowadzącej.

Czy przydatne?

Definicja Uniwersytet

Co znaczy UNIWERSYTET: najstarszy i fundamentalny typ euro. uczelni wyższej o wielu wydziałach, prowadzącej badania i nauczającej; najstarszy u. założono w 1088 w Bolonii jako szkołę prawa, kolejne to Paryż i Oxford powstałe w XII w. i Cambridge (1209), Padwa (1224) i Neapol (1224). Schemat wł. u. stanowił korporację profesorów i studentów, którzy wybierali spośród siebie rektora i opłacali studia najmując sobie profesorów. U. zorganizowane na wzór franc. (paryski) stawiały na pierwszym miejscu studia teologiczne (wyrastały ze szkoły katedralnej) i utrzymywały się z beneficjów kościelnych. Znamienny był występujący w nich podział na tak zwany nacje - oddziały grupujące profesorów i studentów wg ich terytorialnego pochodzenia. We wzorze z angielskiego: główną organizacją był koledż (college) pełniący funkcje zarówno nauczania, jak i wychowania studenta
Słownik Unia Realna:
Co znaczy unia dwóch albo więcej krajów mających przewarzająca część instytucji (najwyższe organy władzy) wspólnych. Obywatele krajów połączonych u.r. cieszą się tymi samymi prawami we wszystkich krajach uniwersytet.
Słownik Uwłaszczenie Chłopów:
Co znaczy własność ziemi uprzednio poprzez nich uprawianej wraz ze zniesieniem ich feudalnych obciążeń na rzecz panów; w zaborze prus. edykt o uwłaszczeniu z 1811 w dobrach prywatnych przewidywał w zamian za uniwersytet.
Słownik Uniwersytet Wileński:
Co znaczy przekształcenia Akademii Wileńskiej (zał. 1578 poprzez Stefana Batorego); moment największej świetności przypadł na 1. ćwierć XIX w. za kuratorstwa A.J. Czartoryskiego; wykładali tu między innymi uniwersytet.

Czym jest uniwersytet znaczenie w Postać biografia U .

  • Dodano:
  • Autor: