wachlarz co to jest
Definicja Wachlarz : oddziałów dywersyjnych i partyzanckich ZWZ-AK powołanego w VIII 1941 celem.

Czy przydatne?

Definicja "Wachlarz"

Co znaczy "WACHLARZ": kryptonim pionu pol. oddziałów dywersyjnych i partyzanckich ZWZ-AK powołanego w VIII 1941 celem osłony planowanego stworzenia powszechnego przed cofającymi się siłami niem. i wkraczającymi radz. Zadania jego obejmowały także prowadzenie akcji wywiadowczych i dywersyjnych przeciw Niemcom na zapleczu frontu wsch. i do tego w praktyce się ograniczyły. W 1943 wcielony do innych struktur AK
Słownik Wojny Punickie:
Co znaczy Kartaginą w III i II w. przed naszą erą o panowanie nad zach. częścią basenu M. Śródziemnego; nazwa punickie pochodzi od państwie Puni i Punijczyków, rzym. ustalenia Kartaginy i jej mieszkańców. I w "wachlarz".
Słownik Wiec:
Co znaczy dobie plemiennej zebranie ogółu wolnych; 2. w Polsce średniow. zjazd możnych z udziałem króla albo księcia w celu załatwiania istotnych spraw państwowych (sprawowanie sądów, ustanawianie praw); 3 "wachlarz".
Słownik Wojna Austriacko-Polska:
Co znaczy przeprowadzona poprzez wojska Księstwa Warsz. dowodzone poprzez J. Poniatowskiego w ramach wojny austr.-franc.; korpus austr. arcyks. Ferdynanda (30 tys.) zaatakował Księstwo Warsz., po bitwie pod "wachlarz".

Czym jest Wachlarz znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: