wachlarz co to jest
Definicja Wachlarz : oddziałów dywersyjnych i partyzanckich ZWZ-AK powołanego w VIII 1941 celem.

Czy przydatne?

Definicja "WACHLARZ"

Co znaczy "WACHLARZ": kryptonim pionu pol. oddziałów dywersyjnych i partyzanckich ZWZ-AK powołanego w VIII 1941 celem osłony planowanego stworzenia powszechnego przed cofającymi się siłami niem. i wkraczającymi radz. Zadania jego obejmowały także prowadzenie akcji wywiadowczych i dywersyjnych przeciw Niemcom na zapleczu frontu wsch. i do tego w praktyce się ograniczyły. W 1943 wcielony do innych struktur AK
Co znaczy Wenus:
Porównanie bogini wiosny, roślinności i ogrodów, w II w. przed naszą erą utożsamiona z gr. Afrodytą. Liczne przedstawienia w sztuce na czele z Wenus z Milo (Afrodyta z Melos), jednym z najsłynniejszych posągów "wachlarz" co znaczy.
Krzyżówka Włodkowic Paweł:
Dlaczego Akademii Krakowskiej; na soborze w Konstancji (1414-17) nowatorsko bronił prawa pogan do posiadania własnych krajów, podważał celowość istnienia Zakonu Krzyżackiego, przedstawił swoją teorię na temat "wachlarz" krzyżówka.
Co to jest Wojna Trojańska:
Jak lepiej legend (w pierwszej kolejności Homera Iliady i Odysei) wojna sprzymierzonych krajów gr. przeciwko Troi, około przeł. XIII/XII w. przed naszą erą Powodem miało być porwanie pięknej Heleny - żony króla "wachlarz" co to jest.
Słownik Wielka Grecja:
Kiedy i pd. Italię zasiedloną poprzez Greków w momencie kolonizacji (VIII-VI w. przed naszą erą), w walkach zakładanych polis z miejscowymi mieszkańcami gł. rolę odegrały Syrakuzy i utrzymały własne "wachlarz" słownik.
Czym jest Wiec:
Od czego zależy dobie plemiennej zebranie ogółu wolnych; 2. w Polsce średniow. zjazd możnych z udziałem króla albo księcia w celu załatwiania istotnych spraw państwowych (sprawowanie sądów, ustanawianie praw); 3 "wachlarz" czym jest.

Czym jest Wachlarz znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: