wachlarz co to jest
Definicja Wachlarz : oddziałów dywersyjnych i partyzanckich ZWZ-AK powołanego w VIII 1941 celem.

Czy przydatne?

Definicja "wachlarz"

Co znaczy "WACHLARZ": kryptonim pionu pol. oddziałów dywersyjnych i partyzanckich ZWZ-AK powołanego w VIII 1941 celem osłony planowanego stworzenia powszechnego przed cofającymi się siłami niem. i wkraczającymi radz. Zadania jego obejmowały także prowadzenie akcji wywiadowczych i dywersyjnych przeciw Niemcom na zapleczu frontu wsch. i do tego w praktyce się ograniczyły. W 1943 wcielony do innych struktur AK
Słownik Waszkowski Aleksander:
Co znaczy naczelnik Warszawy w okresie stworzenia styczniowego; 1861 uczestnik manifestacji patriotycznych; II 1863 wykradł mapy sztabowe Królestwa Pol.; 6-9 VI 1863 zorganizował przejęcie na potrzeby "wachlarz".
Słownik Władysław IV Waza:
Co znaczy tytularny władca szwedz. (od 1632) i car moskiewski (1610-34), bardzo dostępny pośród szlachty syn Zygmunta III. Brał udział w wojnie chocimskiej (1621). Dobrze wykształcony wojsk. Wybrany królem po "wachlarz".
Słownik Wybicki Józef:
Co znaczy działacz polit.; jako generalny wizytator z ramienia Komisji Nauki Nar. reformował szkoły na Litwie; od 1777 czł. Tow. do Ksiąg Elementarnych, uczestnik insurekcji 1794; brał udział w wyprawie J.H "wachlarz".

Czym jest Wachlarz znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: