waszyngton jerzy washington co to jest
Definicja Waszyngton Jerzy, Washington George: Oficer milicji kolonialnej, uczestnik akcji niepodl.

Czy przydatne?

Definicja Waszyngton Jerzy, Washington George

Co znaczy WASZYNGTON JERZY, WASHINGTON GEORGE: gen., prezydent USA. Oficer milicji kolonialnej, uczestnik akcji niepodl. kolonii amer., organizator i naczelny dow. Armii Kontynentalnej w latach 1775-83, zwycięzca pod Trenton (1776), Princeton (1777), przyjął kapitulację armii bryt. pod Yorktown (1781), współtwórca konstytucji USA (1787), pierwszy prezydent USA (1789-97); własną polityką i doborem współpracowników poważnie przyczynił się do ustabilizowania młodego państwa. Jego imieniem nazwano nową stolicę USA
Słownik Waldheim Kurt:
Co znaczy dyplomata austr., min. spr. zagr. 1968-1970, sekr. gen. ONZ w latach 1972-1981, prezydent Austrii 1986-1992, odszedł w niesławie, bo zataił swą nazistowską przeszłość waszyngton jerzy, washington george.
Słownik Wielkie Księstwo Litewskie:
Co znaczy poł. XIII w. poprzez Mendoga w skutku zjednoczenia plemion litew. Umocnione poprzez Gedymina w I poł. XIV w. Rozszerzane na ziemie ruskie objęło w XIV-XV w. również Wołyń, Kijowszczyznę, Połock waszyngton jerzy, washington george.
Słownik Wspólnota Niepodległych Państw:
Co znaczy formalny. Grupuje kilkanaście krajów stworzonych po rozpadzie ZSRR bez republik nadbałtyckich. Powstała w 1991 z inicjatywy przywódców Rosji, Ukrainy i Białorusi. W praktyce oznaczało to likwidację waszyngton jerzy, washington george.

Czym jest Waszyngton Jerzy, Washington znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: