state welfare co to jest
Definicja welfare state: Termin oznaczający daleko posuniętą opiekę społeczną państwa nad swymi.

Czy przydatne?

Definicja Welfare State

Co znaczy WELFARE STATE: kraj dobrobytu. Termin oznaczający daleko posuniętą opiekę społeczną państwa nad swymi obywatelami wykonywaną przeważnie w silniej rozwiniętych gosp. państwach, których udziałem stał się przedtem "cud gospodarczy"
Słownik Wielki Książę:
Co znaczy tytuł suwerennego władcy stosowany zwł. na Rusi Kijowskiej, w Ogromnym Księstwie Litewskim i kraju moskiewskim (potem odnosząc się do przedstawicieli rodziny carów Rosji welfare state.
Słownik Wiosna Ludów:
Co znaczy który w latach 1848-49 objął Europę, a zwł. Francję, Włochy, Niemcy, Austrię i Węgry. Jego powodem był fakt, Iż mechanizm społ.-polit. utrwalony na kongresie wiedeńskim budził coraz większe welfare state.
Słownik Wielopolski Aleksander:
Co znaczy konserwatywny; w 1831 Rząd Nar. wysłał go z misją do Anglii; 1846 W. ogłosił list otwarty do K. Metternicha potępiający rabację galic. i oskarżający o jej wywołanie rząd austr., od tego momentu welfare state.

Czym jest welfare state znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: