wenedzi wenetowie wenedowie co to jest
Definicja Wenedowie, Wenetowie, Wenedzi: źródłach rzym. (I-V w. ) na ustalenie mieszkańców dorzecza.

Czy przydatne?

Definicja Wenedowie, Wenetowie, Wenedzi

Co znaczy WENEDOWIE, WENETOWIE, WENEDZI: nazwa występująca w źródłach rzym. (I-V w. ) na ustalenie mieszkańców dorzecza Wisły (pomiędzy Bałtykiem a Karpatami). U progu średniow. byli to Słowianie, aczkolwiek sama nazwa "W." została im nadana przez wzgląd na poprzednimi mieszkańcami tych terenów (Indoeuropejczyków z iliryjskiej ekipy językowej)
Słownik Wiza:
Co znaczy pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy państwowej i pobytu w regionie danego państwie udzielane poprzez przedstawicielstwa dyplomatyczne, na przykład przez wpis do paszportu wenedowie, wenetowie, wenedzi.
Słownik Willisen Wilhelm:
Co znaczy polityk prus.; uczestnik wojen napoleońskich; znawca spraw pol.; 24 III 1848 komisarz władca. w Ogromnym Księstwie Poznańskim, usiłował działać na rzecz porozumienia pol.-niem.; doprowadził do wenedowie, wenetowie, wenedzi.
Słownik "Wolna Europa":
Co znaczy rozgłośni radiowej nadającej od 1952 z Monachium audycje w językach państw bloku komunist. zapewniająca informację poza cenzurą dla społeczeństw tych krajów. Poprzez sporo lat audycje WE były w wenedowie, wenetowie, wenedzi.

Czym jest Wenedowie, Wenetowie, Wenedzi znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: