emigracja wielka co to jest
Definicja Wielka Emigracja: stworzeniu listopadowym, nazwana tak z racji na rolę, jaką odegrała w.

Czy przydatne?

Definicja Wielka Emigracja

Co znaczy WIELKA EMIGRACJA: emigracja polit. po stworzeniu listopadowym, nazwana tak z racji na rolę, jaką odegrała w życiu polit. i umysłowym narodu pol.; liczyła około 8-9 tys. osób, gł. wojsk. pochodzenia szlacheckiego; największe skupiska: Francja (2/3 emigrantów), Anglia, Belgia, Szwajcaria. Obozowi konserwatywno-liberalnemu W.E. przewodził A. J. Czartoryski; od jego siedziby w Paryżu zwany Hotelem Lambert (H.L.); zabiegał on o poparcie pol. dążeń niepodl. poprzez mocarstwa zach.; planował zastosowanie w tym celu konfliktów pomiędzy nimi a Rosją, przewidując dopiero w sytuacji wojny wywołanie stworzenia; lewicę oskarżał o klęskę w 1831; gł. współpracownicy: S. Barzykowski, M. Czajkowski, J. Woronicz, W. Zamoyski, L. Zwierkowski; H.L. rozwijał akcje propagandowe na rzecz kwestie pol. we Francji i Anglii, rzadziej w Niemczech, współpracował z Turcją; zakładał, Iż przyszła Polska będzie monarchią konstytucyjną; H.L. był czynny w momencie Wiosny Ludów, wojny krymskiej i stworzenia styczniowego; zakończył działalność po klęsce Francji 1870-71. Obóz demokr. W.E. to ugrupowania powiązane z J. Lelewelem (zwolennikiem umiarkowanych reform przeprowadzonych za zgodą i przy współpracy szlachty) i Towarzystwo Demokratyczne Polskie (TDP); dzięki swym programom, pismom propagandowym i emisariuszom dominował on w konspiracji krajowej w latach 1839-46. Skrajną lewicę W.E. reprezentował Lud Polski (Gromady Grudziąż, Humań i Praga 1835-46). W latach 30. i 40. zwolennicy Lelewela i TDP kierowali organizacjami spiskowymi w państwie, wpływając na wydarzenia lat 1846-48; po 1846 i wydarzeniach rewol. Wiosny Ludów W.E. wzmocniła się nową falą wychodźców, lecz nie ożywiło to jej działalności; zaktywizowała się w momencie wojny krymskiej (1853-56), skończyła działalność przed powstaniem styczniowym
Słownik Werwolf:
Co znaczy podziemna organizacja hitlerowska utworzona 2 IV 1945 do walki z okupantami alianckimi po upadku III Rzeszy. Istniała do 1947 wielka emigracja.
Słownik Wojna Austriacko-Polska:
Co znaczy przeprowadzona poprzez wojska Księstwa Warsz. dowodzone poprzez J. Poniatowskiego w ramach wojny austr.-franc.; korpus austr. arcyks. Ferdynanda (30 tys.) zaatakował Księstwo Warsz., po bitwie pod wielka emigracja.
Słownik Wywłaszczenie:
Co znaczy odebranie albo ograniczenie prawa własności danej osoby drogą ustawową wielka emigracja.

Czym jest Wielka Emigracja znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: