koalicja wielka co to jest
Definicja Wielka Koalicja: sojuszu krajów antyhitlerowskich w II wojnie świat., gdzie kluczową rolę.

Czy przydatne?

Definicja Wielka Koalicja

Co znaczy WIELKA KOALICJA: popularna nazwa sojuszu krajów antyhitlerowskich w II wojnie świat., gdzie kluczową rolę odgrywały USA, W. Brytania, i ZSRR. U podstaw W.K. leżała Karta Atlantycka, a w szczególności Deklaracja Narodów Zjednoczonych z 1 I 1942
Słownik Wandea:
Co znaczy zach. Francji, gdzie w 1793 wybuchło prowadzone sposobami partyzanckimi stworzenie tak zwanych szuanów przeciw władzy rewol. W 1795 Paryż zgodził się na pokój dając W. amnestię, zwolnienie z poboru wielka koalicja.
Słownik Witaszewski Kazimierz:
Co znaczy komunist. kolejno w KPP, PPR i PZPR. Oficer WP w ZSRR. W latach PRL między innymi szef Gł. Zarządu Polit. Wojska Pol. W okresie polskiego października (1956) miał opinię przeciwnika jakiejkolwiek wielka koalicja.
Słownik Wilhelm I Orański Milczący:
Co znaczy lider stworzenia antyhiszp. w Niderlandach. Od 1567 kierował walką o wolność. W 1581 został namiestnikiem i dowódcą armii Zjednoczonych Prowincji wielka koalicja.

Czym jest Wielka Koalicja znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: