litewskie księstwo wielkie co to jest
Definicja Wielkie Księstwo Litewskie: poł. XIII w. poprzez Mendoga w skutku zjednoczenia plemion.

Czy przydatne?

Definicja Wielkie Księstwo Litewskie

Co znaczy WIELKIE KSIĘSTWO LITEWSKIE: kraj założone w 1 poł. XIII w. poprzez Mendoga w skutku zjednoczenia plemion litew. Umocnione poprzez Gedymina w I poł. XIV w. Rozszerzane na ziemie ruskie objęło w XIV-XV w. również Wołyń, Kijowszczyznę, Połock, Smoleńszczyznę, a okresowo Psków i Nowogród Ogromny. Toczyło walki z Krzyżakami i z Moskwą, od 1385 wchodziło w unie z Polską ( akt krewski, unia horodelska). Od unii lubelskiej 1569 część Rzeczpospolitej Obojga Narodów z sporą autonomią, odrębnymi urzędami, wojskiem. Pełna likwidacja odrębności pomiędzy W.K.L. a Koroną (jest to Polską) nastąpiła na mocy Konstytucji 3 maja. Dopiero wówczas powstała jednolita Rzeczpospolita. Naprawdę zlikwidowane w konsekwencji III rozbioru (1795)
Słownik WKP:
Co znaczy skrót ros. nazwy partii bolszewickiej zobacz bolszewicy wielkie księstwo litewskie.
Słownik Węgrzy, Madziarzy:
Co znaczy pochodzenia ugrofińskiego przybyły nareszcie IX w. ze stepów nad M. Azowskim i Donem nad środk. bieg Dunaju, gdzie założyli kraj węg. Ich najazdy na państwa sąsiednie, zwł. Niemcy, powstrzymał wielkie księstwo litewskie.
Słownik "Wachlarz":
Co znaczy oddziałów dywersyjnych i partyzanckich ZWZ-AK powołanego w VIII 1941 celem osłony planowanego stworzenia powszechnego przed cofającymi się siłami niem. i wkraczającymi radz. Zadania jego obejmowały wielkie księstwo litewskie.

Czym jest Wielkie Księstwo Litewskie znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: