litewskie księstwo wielkie co to jest
Definicja Wielkie Księstwo Litewskie: poł. XIII w. poprzez Mendoga w skutku zjednoczenia plemion.

Czy przydatne?

Definicja Wielkie Księstwo Litewskie

Co znaczy WIELKIE KSIĘSTWO LITEWSKIE: kraj założone w 1 poł. XIII w. poprzez Mendoga w skutku zjednoczenia plemion litew. Umocnione poprzez Gedymina w I poł. XIV w. Rozszerzane na ziemie ruskie objęło w XIV-XV w. również Wołyń, Kijowszczyznę, Połock, Smoleńszczyznę, a okresowo Psków i Nowogród Ogromny. Toczyło walki z Krzyżakami i z Moskwą, od 1385 wchodziło w unie z Polską ( akt krewski, unia horodelska). Od unii lubelskiej 1569 część Rzeczpospolitej Obojga Narodów z sporą autonomią, odrębnymi urzędami, wojskiem. Pełna likwidacja odrębności pomiędzy W.K.L. a Koroną (jest to Polską) nastąpiła na mocy Konstytucji 3 maja. Dopiero wówczas powstała jednolita Rzeczpospolita. Naprawdę zlikwidowane w konsekwencji III rozbioru (1795)
Słownik Wojna Inflancka:
Co znaczy rywalizacja krajów nadbałtyckich o ziemie osłabionego zakonu inflanckiego (dziś tereny Łotwy i Estonii). Władca pol. Zygmunt August wymusił w 1557 sojusz zakonu z Polską. W roku kolejnym car Iwan wielkie księstwo litewskie.
Słownik Wojna Secesyjna:
Co znaczy Stanach Zjedn. miedzy uprzemysłowionymi stanami Północy (Unia) a stanami Południa ( Konfederacja 5.), wywołana secesją liczących na pomoc Anglii stanów pd. (4 II 1861) i rozpoczęta atakiem ich wojsk wielkie księstwo litewskie.
Słownik Wawelberg Hipolit:
Co znaczy bankier warsz. i działacz społ., współzałożyciel słynnej Szkoły Inżynierskiej (1895) w Warszawie wielkie księstwo litewskie.

Czym jest Wielkie Księstwo Litewskie znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: