poznańskie księstwo wielkie co to jest
Definicja Wielkie Księstwo Poznańskie: Księstwa Warsz. oddana na kongresie wiedeńskim (1815) Prusom.

Czy przydatne?

Definicja Wielkie Księstwo Poznańskie

Co znaczy WIELKIE KSIĘSTWO POZNAŃSKIE: zach. część Księstwa Warsz. oddana na kongresie wiedeńskim (1815) Prusom; region: 28,9 tys. km2, ludność w 1815 około 780 tys. (w 1871 powyżej 1,5 mln); stolica w Poznaniu; W.K.P. stanowiło część Królestwa Prus., lecz miało pewną autonomię, na jego czele stał początkowo namiestnik, a od 1831 naczelny prezes; w 1824 utworzono sejm stanowy jako organ doradczy; po 1831 ograniczono autonomię; od lat 80. nastąpiło wzmożenie germanizacji ( hakata, Komisja Kolonizacyjna); słabo rozwijał się przemysł, dobrze rolnictwo
Słownik Warcisław I:
Co znaczy książę Pomorza Zach. (Szczecińskie), od 1129 lennik Bolesława Krzywoustego, wprowadził chrześcijaństwo na Pomorzu wielkie księstwo poznańskie.
Słownik Wielka Trójka:
Co znaczy stosowany na ustalenie przywódców W. Brytanii, USA, ZSRR (W. Churchilla, F.D. Roosevelta, J. Stalina), którzy razem uzgadniali strategię i politykę Ogromnej Koalicji w II wojnie świat wielkie księstwo poznańskie.
Słownik Wojna Smoleńska:
Co znaczy moskiewska 1632-34 rozpoczęta nagłym atakiem wojsk moskiewskich (14 XI 1632) na wsch. kresy Rzeczypospolitej z gł. zadaniem zdobycia Smoleńska. Wojna wybuchła w momencie bezkrólewia po Zgonu Zygmunta wielkie księstwo poznańskie.

Czym jest Wielkie Księstwo Poznańskie znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: