poznańskie księstwo wielkie co to jest
Definicja Wielkie Księstwo Poznańskie: Księstwa Warsz. oddana na kongresie wiedeńskim (1815) Prusom.

Czy przydatne?

Definicja Wielkie Księstwo Poznańskie

Co znaczy WIELKIE KSIĘSTWO POZNAŃSKIE: zach. część Księstwa Warsz. oddana na kongresie wiedeńskim (1815) Prusom; region: 28,9 tys. km2, ludność w 1815 około 780 tys. (w 1871 powyżej 1,5 mln); stolica w Poznaniu; W.K.P. stanowiło część Królestwa Prus., lecz miało pewną autonomię, na jego czele stał początkowo namiestnik, a od 1831 naczelny prezes; w 1824 utworzono sejm stanowy jako organ doradczy; po 1831 ograniczono autonomię; od lat 80. nastąpiło wzmożenie germanizacji ( hakata, Komisja Kolonizacyjna); słabo rozwijał się przemysł, dobrze rolnictwo
Słownik Wybicki Józef:
Co znaczy działacz polit.; jako generalny wizytator z ramienia Komisji Nauki Nar. reformował szkoły na Litwie; od 1777 czł. Tow. do Ksiąg Elementarnych, uczestnik insurekcji 1794; brał udział w wyprawie J.H wielkie księstwo poznańskie.
Słownik Wojciech Św.:
Co znaczy Sławnikowiców, bp Pragi od 983. Po wymordowaniu jego rodu w 995 przybył do Polski. W dalszym ciągu podjął misję w Prusach, w trakcie której poniósł Zgon męczeńską. Ciało św. W. wykupione poprzez wielkie księstwo poznańskie.
Słownik Witte Siergiej:
Co znaczy latach 1892-1903 min. finansów; w 1897 przeprowadził reformę pieniężną - mechanizm walutowy oparł na złocie; dążył do uprzemysłowienia Rosji; zwolennik sojuszu ros.-franc., w latach 1905-06 premier wielkie księstwo poznańskie.

Czym jest Wielkie Księstwo Poznańskie znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: