wilhelm co to jest
Definicja Wilhelm I: cesarz niem. od 1871 z dyn. Hohenzollernów; 1848-49 kierował tłumieniem.

Czy przydatne?

Definicja Wilhelm I

Co znaczy WILHELM I: władca Prus od 1861, cesarz niem. od 1871 z dyn. Hohenzollernów; 1848-49 kierował tłumieniem rewolucji i ruchów społ. w Prusach; 1858-61 regent Prus, w 1862 powołał na stanowisko szefa rządu O. Bismarcka, w 1867 został przewodn. Związku Północnoniemieckiego; 1871 cesarz Rzeszy niem.; jako monarcha starał się umocnić konserwatywno-autorytarny mechanizm rządów
Słownik Wielka Emigracja:
Co znaczy stworzeniu listopadowym, nazwana tak z racji na rolę, jaką odegrała w życiu polit. i umysłowym narodu pol.; liczyła około 8-9 tys. osób, gł. wojsk. pochodzenia szlacheckiego; największe skupiska wilhelm i.
Słownik Wacław IV Luksemburski:
Co znaczy Karola IV Luksemburskiego. Zdetronizowany w Niemczech przez wzgląd na nieudolnością w prowadzeniu polityki wilhelm i.
Słownik Wiklef Jan, Pisany Też: Wiklif John, J. Wyclif, J. Wycliffe, J. Wiclif:
Co znaczy kaznodzieja i prof. (w Oxfordzie), reformator rel., postulował wyrzeczenie się poprzez Kościół jego dóbr na rzecz ubóstwa, zniesienie organizacji kościelnej i przejęcie jej kompetencji poprzez kraj wilhelm i.

Czym jest Wilhelm I znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: