woodrow thomas wilson co to jest
Definicja Wilson Thomas Woodrow: 21 z ramienia partii demokr. Autor słynnych 14 punktów zawartych w.

Czy przydatne?

Definicja Wilson Thomas Woodrow

Co znaczy WILSON THOMAS WOODROW: prezydent USA 1913-21 z ramienia partii demokr. Autor słynnych 14 punktów zawartych w orędziu do Kongresu z 8 I 1918 stanowiących program pokojowy. Akcentowano tam prawo samostanowienia narodów, postulat jawnej dyplomacji, wolności mórz i rozbrojenia, utworzenia międzynar. organizacji strzegącej pokoju na świecie. Pkt. 13. mówił, Iż powinno powstać niepodległe kraj pol. obejmujące ziemie zamieszkane poprzez bezspornie pol. ludność, mające wolny i bezpieczny dostęp do morza. Program ten stał się fundamentem rokowań prowadzących do zakończenia wojny i punktem wyjścia prac konferencji pokojowej. W. został jedną z gł. postaci decyzyjnych na paryskiej konferencji pokojowej. Jednak w 1920 przegrał następne wybory prezydenckie w stanach zjednoczonych ameryki, bo przewarzająca część Amerykanów nie chciała forsowanego poprzez niego podpisania paktu Ligi Narodów i wzięcia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy. Zobacz także paryska narada pokojowa
Słownik Wielkie Księstwo Litewskie:
Co znaczy poł. XIII w. poprzez Mendoga w skutku zjednoczenia plemion litew. Umocnione poprzez Gedymina w I poł. XIV w. Rozszerzane na ziemie ruskie objęło w XIV-XV w. również Wołyń, Kijowszczyznę, Połock wilson thomas woodrow.
Słownik Wielka Nowenna:
Co znaczy program odnowy wartości rel., moralnych i nar. na lata 1957-66 ogłoszony poprzez prymasa S. Wyszyńskiego w trakcie uroczystości Bożego Ciała 1957 dla uczczenia Millennium Chrztu Polski w 1966 wilson thomas woodrow.
Słownik Wojna O Falklandy:
Co znaczy Brytanii i Argentyny w 1982 po zbrojnym zajęciu wysp poprzez wojska argentyńskie skończony zwycięstwem Londynu i przywróceniem bryt. administracji na spornym terytorium. Zwycięstwo W.Brytanii (przy wilson thomas woodrow.

Czym jest Wilson Thomas Woodrow znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: