woodrow thomas wilson co to jest
Definicja Wilson Thomas Woodrow: 21 z ramienia partii demokr. Autor słynnych 14 punktów zawartych w.

Czy przydatne?

Definicja WILSON THOMAS WOODROW

Co znaczy WILSON THOMAS WOODROW: prezydent USA 1913-21 z ramienia partii demokr. Autor słynnych 14 punktów zawartych w orędziu do Kongresu z 8 I 1918 stanowiących program pokojowy. Akcentowano tam prawo samostanowienia narodów, postulat jawnej dyplomacji, wolności mórz i rozbrojenia, utworzenia międzynar. organizacji strzegącej pokoju na świecie. Pkt. 13. mówił, Iż powinno powstać niepodległe kraj pol. obejmujące ziemie zamieszkane poprzez bezspornie pol. ludność, mające wolny i bezpieczny dostęp do morza. Program ten stał się fundamentem rokowań prowadzących do zakończenia wojny i punktem wyjścia prac konferencji pokojowej. W. został jedną z gł. postaci decyzyjnych na paryskiej konferencji pokojowej. Jednak w 1920 przegrał następne wybory prezydenckie w stanach zjednoczonych ameryki, bo przewarzająca część Amerykanów nie chciała forsowanego poprzez niego podpisania paktu Ligi Narodów i wzięcia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy. Zobacz także paryska narada pokojowa
Słownik Wojna Radziecko-Fińska 1939-40:
Co znaczy Ribbentrop-Mołotow Finlandia znalazła się w radz. strefie wpływów, w X 1939 ZSRR zażądał od Finlandii terenów na tak zwany Przesmyku Karelskim blisko Leningradu i innych jeszcze ziem na pn. i zach wilson thomas woodrow co to jest.
Słownik Wysłouch Bolesław:
Co znaczy ideolog, działacz ludowy. Od 1889 wydawał we Lwowie z żoną Marią czasopismo Przyjaciel Ludu , które odegrało ogromną rolę w przygotowaniu stworzenia ruchu ludowego w Galicji. W 1895 współtworzył wilson thomas woodrow definicja.
Słownik Witold:
Co znaczy 1401, syn Kiejstuta, stryjeczny brat Władysława Jagiełły. Toczył walki wewn. z Jagiełłą przerywane okresami zgody. Klęska w bitwie z Tatarami pod Worsklą (1399) zadecydowała o trwalszym pojednaniu W wilson thomas woodrow co znaczy.

Czym jest Wilson Thomas Woodrow znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: