kazimierz witaszewski co to jest
Definicja Witaszewski Kazimierz: komunist. kolejno w KPP, PPR i PZPR. Oficer WP w ZSRR. W latach.

Czy przydatne?

Definicja Witaszewski Kazimierz

Co znaczy WITASZEWSKI KAZIMIERZ: gen., działacz komunist. kolejno w KPP, PPR i PZPR. Oficer WP w ZSRR. W latach PRL między innymi szef Gł. Zarządu Polit. Wojska Pol. W okresie "polskiego października" (1956) miał opinię przeciwnika jakiejkolwiek liberalizacji (generał gazrurka)
Słownik "Wspólnota Polska":
Co znaczy stowarzyszenie założone w 1990 w celu pomocy Polakom w państwach byłego ZSRR i podtrzymywania więzi rodaków zamieszkałych poza ojczyzną z Polską witaszewski kazimierz.
Słownik Wałęsa Lech:
Co znaczy Solidarność ; pierwszy prezydent Polski wybrany w wyborach powszechnych na lata 1990-95, laureat Pokojowej Nagrody Nobla za rok 1983. Przyczynił się w sporym stopniu do przełomu ustrojowego w Polsce witaszewski kazimierz.
Słownik Włość:
Co znaczy ziemska (wsie wraz poddanymi chłopami) należąca do jednego właściciela; skupiona wokół dworu feudała, klasztoru i tak dalej Na przykład włość senioralna w średniow. czy klucz dóbr magnackich w dawnej witaszewski kazimierz.

Czym jest Witaszewski Kazimierz znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: