kazimierz witaszewski co to jest
Definicja Witaszewski Kazimierz: komunist. kolejno w KPP, PPR i PZPR. Oficer WP w ZSRR. W latach.

Czy przydatne?

Definicja Witaszewski Kazimierz

Co znaczy WITASZEWSKI KAZIMIERZ: gen., działacz komunist. kolejno w KPP, PPR i PZPR. Oficer WP w ZSRR. W latach PRL między innymi szef Gł. Zarządu Polit. Wojska Pol. W okresie "polskiego października" (1956) miał opinię przeciwnika jakiejkolwiek liberalizacji (generał gazrurka)
Słownik Westerplatte:
Co znaczy Wolnego Miasta Gdańska z magazynami wojsk. i załogą pol. Placówkę tę liczącą około 200 żołnierzy zaatakowały 1 IX 1939 siły niem. Pod dow. mjr. H. Sucharskiego broniła się do 7 IX 1939 witaszewski kazimierz.
Słownik Witold:
Co znaczy 1401, syn Kiejstuta, stryjeczny brat Władysława Jagiełły. Toczył walki wewn. z Jagiełłą przerywane okresami zgody. Klęska w bitwie z Tatarami pod Worsklą (1399) zadecydowała o trwalszym pojednaniu W witaszewski kazimierz.
Słownik Wysłouch Bolesław:
Co znaczy ideolog, działacz ludowy. Od 1889 wydawał we Lwowie z żoną Marią czasopismo Przyjaciel Ludu , które odegrało ogromną rolę w przygotowaniu stworzenia ruchu ludowego w Galicji. W 1895 współtworzył witaszewski kazimierz.

Czym jest Witaszewski Kazimierz znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: